Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

НААН визначить найкращого молодого вченого з фундаментальних та прикладних досліджень

Молоді вчені науково-дослідних установ Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук змагаються за здобуття премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». 

Доповіді претендентов заслухали на засіданні розширеного бюро відділення. Учасниками першого туру відбору стали 10 науковців, п’ятеро з яких рекомендували до участі у 2-му турі конкурсу. Серед них: наукові співробітники Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Інституту механізації та електрифікації сільського господарства, Інституту агроекології і природокористування НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, а також Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського.  

«Дуже приємно бачити проактивних молодих вчених у науковій спільноті. Це майбутнє покоління академії і аграрної науки загалом, яке, я щиро у цьому впевнений, гідно продовжить справу своїх вчителів та примножить їхні здобутки. Зичу всім учасникам успіхів у фінальному турі», — прокоментував Президент НААН Ярослав Гадзало. 

 Інформаційна довідка

До заслуховування були представлені доповіді молодих вчених з наступних науково-дослідних установ Відділення :

1.    ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», доповідь на тему: «Моніторинг емісії СО2 та прогнозування втрат вуглецю з ґрунтів сільськогосподарського призначення», доповідач: науковий співробітник відділу агрохімії Сябрук О.П.  

2.   ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», доповідь на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на основі статистичного імітаційного моделювання», доповідач: науковий співробітник відділу агрохімії Скібчик В.І.

3.  Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, доповідь на тему: Формування і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes з рослинами гречки посівної», доповідач: науковий співробітник відділу агрохімії Кислинська А.С.

4.   Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН,    доповідь на тему: «Формування господарсько-корисних та селекційно-генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи», науковий співробітник відділу агрохімії Стадницька О.І.

5.   Інститут водних проблем і меліорації НААН, доповідь на тему: «Методологія оцінки технічного стану насосних агрегатів за рівнями вібрації та показниками енергоефективності», доповідач: аспірант-3 року навчання    Шліхта В.В.

6.  ННЦ «Інститут землеробства НААН», доповідь на тему: «Формування і ефективне використання лучних фітоценозів для виробництва органічної продукції тваринництва в умовах збереження екосистеми заплав річок», доповідач: в.о. старшого наукового співробітника відділу сільськогосподарського землекористування і захисту грунтів від ерозії     Штакал В.М.

7.    ННЦ «Інститут землеробства НААН», доповідь на тему: «Перспективи вирощування вівса за органічної системи землеробства», в.о. старшого наукового співробітника відділу адаптивних інтенсивних технологій зернових колосових культу і кукурудзи Мушик Б.В.

8. ННЦ «Інститут землеробства НААН», доповідь на тему: «Дослідження питань у сфері захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти, що внесені в Реєстри селекційної діяльності в агрокомплексі», старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та економіки Тимошенко О.В.

9.  Інститут агроекології і природокористування НААН, доповідь на тему: «Еколого-функціональна роль сполучних територій екомережі Поділля», науковий співробітник Шавріна В.І.

Для участі у 2-му турі конкурсу молодих вчених на здобуття премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» рекомендовано наступних претендентів:

1. Кислинську А.С. - молодшого наукового співробітника лабораторії рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, доповідь на тему: Формування і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes з рослинами гречки посівної».

2. Скібчика В.І. - старшого наукового співробітника відділу моделювання технологічних систем і ринку технічного сервісу в АПВ ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (доповідь на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на основі статистичного імітаційного моделювання»).

3.  Шавріну В.І. - наукового співробітника Інституту агроекології і природокористування НААН (доповідь на тему: «Еколого-функціональна роль сполучних територій екомережі Поділля»).

4. Стадницьку О.І. - старшого наукового співробітника лабораторії селекції, відтворення та розведення тварин  Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (доповідь на тему: «Формування господарсько-корисних та селекційно-генетичних ознак у тварин української чорно-рябої молочної породи»).

5. Сябрук О.П. - наукового співробітника відділу агрохімії ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»  (доповідь на тему: «Моніторинг емісії СО2 та прогнозування втрат вуглецю з ґрунтів сільськогосподарського призначення»).

Рішення прийнято одноголосно.