Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Відділення зоотехнії

Контакти

E-mail

vz@naas.gov.ua

Телефон

+38 (044) 521 92 85
В.о. академіка-секретаря:  Ібатуллін Ігор Ілліч

Учений-секретар:  Мезенцева Лариса Михайлівна
Перелік установ:
Про відділення:
Рішенням установчих зборів УААН від 15 січня 1991 року (протокол №1) створено Відділення тваринництва і ветеринарії УААН
У березні 1996 року створено Відділення тваринництва, ветеринарної медицини і переробки продукції УААН
З березня 2001 року створено Відділення зоотехнії УААН
З 2001 по 2010 рік у складі Відділення було 48 осіб, з них: 12 академіків УААН, 13 членів-кореспондентів УААН, 2 почесних члени Академії, 10 іноземних членів та 11 провідних вчених
У березні 2011 року було створено Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН, а з квітня 2013 року і до цього часу функціонує Відділення зоотехнії НААН

На даний час у Відділенні налічується:
 •  52 особи, з них:
  • 11 академіків
  • 17 членів-кореспондентів
  • 6 почесних членів
  • 11 іноземних членів
  • 7 членів Відділення за посадою
Мета діяльності:

     Статутними завданнями Відділення зоотехнії НААН є комплексне наукове забезпечення ефективного ведення галузі тваринництва в господарствах різних організаційно-правових форм та розмірів шляхом здійснення фундаментальних наукових досліджень; організація, проведення і координація прикладних наукових досліджень в галузі тваринництва, підтримання конкурентноздатності вітчизняної зоотехнічної науки та забезпечення науково-технічного прогресу за основними організаційно-технологічними складовими; збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції. Наріжним каменем є вирішення актуальних галузевих проблем на замовлення центрального органу управління АПК держави, галузевих громадських і професійних організацій та об’єднань, науковий супровід тваринництва в дослідних господарствах НААН.

Бачення:

Для вирішення цих завдань робота Відділення спрямовується на організацію і координацію діяльності наукових установ із комплексного наукового забезпечення ведення галузі тваринництва в господарствах різних організаційно-правових форм та розмірів за п’ятьма основними напрямами: 

 • вдосконалення і збереження генофонду існуючих порід, виведення нових високопродуктивних генотипів молочної і м’ясної худоби (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН);
 • розроблення нових і модернізація існуючих технологій виробництва продукції тваринництва та систем годівлі тварин (Інститут тваринництва НААН); 
 • біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин (Інститут тваринництва НААН, Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, Інститут біології тварин НААН); 
 • фізіолого-біохімічні основи підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин, вивчення етіологічних факторів виникнення пріонних інфекцій і розроблення методів їх діагностики та профілактики (Інститут біології тварин НААН); 
 • комплексне наукове забезпечення розвитку галузей тваринництва (Інститут свинарства і АПВ НААН, Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – НСГЦ з вівчарства, Інститут рибного господарства НААН, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича», Державна дослідна станція птахівництва НААН, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН).

Цілі:

 • розроблення і використання сучасних методів геномної селекції, генної інженерії та біотехнології для цілеспрямованого розвитку популяцій сільськогосподарських тварин; 
 • експериментальне обґрунтування способів виробництва продукції тваринництва із заданими функціональними властивостями на основі генетичних досліджень та використання сучасних біологічно активних речовин; 
 • розроблення нових і вдосконалення існуючих методів біотехнології відтворення тварин, підвищення їх резистентності і продуктивного довголіття; 
 • науково-методичне забезпечення і здійснення оцінки генетичного різноманіття, збереження та раціонального використання генофонду сільськогосподарських тварин; 
 • розкриття фізіолого-біохімічних механізмів формування та регуляції високої продуктивності сільськогосподарських тварин; 
 • дослідження фізіологічної дії наноматеріалів різних видів на організм тварин і впливу на біологічну цінність та безпечність їхньої продукції; 
 • біологічне конструювання та нанобіотехнології створення сучасних коригуючих засобів, препаратів і біологічно активних добавок для тваринництва; 
 • розроблення методів моніторингу онтогенетичного розвитку тварин, прогнозування, формування та реалізації їхнього генетичного потенціалу з урахуванням взаємодії «генотип-середовище»;
 • відпрацювання системи оцінки якості різних видів кормів і тваринницької продукції, отриманих за інтенсивними та екстенсивними технологіями;
 • вивчення впливу кормів з модифікованими властивостями на організм тварин і якість продукції тваринництва; 
 • вивчення біологічних закономірностей конверсії поживних речовин корму у якісну продукцію тваринництва функціонального призначення; 
 • дослідження біологічних особливостей продукції органічного тваринництва; 
 • створення інноваційних ресурсоощадних технологій і обладнання для виробництва продукції тваринництва;

Місія:

 • формування галузевої політики, розроблення комплексних програм розвитку галузі тваринництва та її підгалузей з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних породних ресурсів шляхом їх селекційно-генетичного вдосконалення, збереження біологічного різноманіття тваринництва України; 
 • визначання пріоритетних напрямів наукових досліджень з актуальних проблем тваринництва, формування програм наукових досліджень; 
 • організація і забезпечення підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • організація міжнародного наукового співробітництва наукових установ Відділення;
 • розповсюдження передових знань.