Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Відділення аграрної економіки і продовольства

Контакти

E-mail

economuaan@ukr.net,

Телефон

+38 (044) 521 92 87
В.о. академіка-секретаря:  Саблук Петро Трохимович

Заступник академіка-секретаря:  (продовольство) ХАРЕБА Володимир Васильович, д.с.н., професор, академік НААН

Учений-секретар:  (відділення) ВОЙТЮК Алла Василівна, к.е.н., провідний науковий співробітник
Про відділення:
До складу Відділення входить:
 •  4 науково-дослідних установ
 • 102 члени, з яких 
  • 24 - дійсні члени (академіки)
  • 26 - члени-кореспонденти
  • 3 - почесні члени
  • 15 - іноземні  
  • 34 - провідні вчені.
Мета діяльності:

 • Забезпечення системних та комплексних досліджень економічних засад ефективного розвитку аграрного виробництва і сільських територій; 
 • Науковий супровід ефективного функціонування галузей харчової промисловості з метою гарантування продовольчої безпеки держави та забезпечення населення якісним і безпечним харчуванням.

Бачення:

 • Розбудова нової структури Відділення 
 • Уточнення та оптимізація наукової тематики
 • Збільшення бюджетного та позабюджетного фінансування
 • Створення умов для роботи молоді: підвищення рівня заробітної плати, розробку та реалізацію програм забезпечення службовим житлом
 • Посилення координації досліджень в системі НААН через роботу НМЦ “Агроекономіка”, “Продовольство”, нової інноваційної моделі
 • Задіяння потенціалу членів Відділення, що працюють поза системою НААН, в т.ч. через створення постійно діючих наукових творчих колективів за сферою наукових інтересів
 • Задіяння і розбудова наявних інституцій та інфраструктури Відділення (Конгрес, Федерація, професійні об'єднання виробників)

Цілі:

 • Забезпечити комплексний розвиток НДУ Відділення: 1. ННЦ “Інститут аграрної економіки”; 2. Інститут продовольчих ресурсів НААН; 3. УкрНДІ Олій та жирів; 4. Інститут обліку і фінансів; 
 • Участь в організаційних заходах по створенню в системі НААН Інституту землеустрою на базі ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Місія:

 • Наукове забезпечення інвестиційної привабливості та зростання зовнішньоекономічної активності аграрного сектору в умовах інтеграції України до Європейського Союзу;
 • Науковий супровід завершення земельної реформи і формування інституцій та інфраструктури ринкових земельних відносин;
 • Організаційні та економічні засади побудови національної системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва;
 • Наукове забезпечення розвику аграрного ринку та базових галузей сільського господарства;
 • Розробка стратегії розвитку сільських територій;
 • Розробка концептуальних положень розвитку продовольчого ринку та базових галузей харчової промисловості;
 • Розробка законодавчих актів та нормативно-технічної документації в галузі харчової промисловості;
 • Забезпечення формування продовольчої складової споживчого кошику населення завдяки збалансованому розвитку підгалузей харчової промисловості (на основі галузевих програм).