Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бюро Президії НААН : «Молекулярно-біологічні властивості вірусів агроценозів і лісових екосистем: біобезпека, розробка сучасних методів діагностики та профілактики»

Учасники засідання взяли  участь у розгляді актуального і важливого питання аграрної науки і виробництва, а саме: загрози розповсюдження хвороб рослин вірусної природи, що призводить як до зменшення біорізноманіття в цілому, так і до втрат у сільському господарстві.

Як показало обговорення, важливим у цьому відношенні є розроблення відповідної наукової програми «Фітовірусологія в АПК» на 2021-2025 рр., яка охоплюватиме такі аспекти: шкодочинність вірусів рослин та їх різноманіття; стійкі сорти рослин та отримання безвірусного посадкового матеріалу; переносники вірусів рослин та їх контроль; безвекторні шляхи перенесення вірусів та заходи запобігання поширення фітовірусів цими шляхами; рослини-резерванти  фітовірусів та кормові рослини або коло хазяїв переносників, протифітовірусні засоби та їх розроблення тощо. Цікавою є також пропозиція щодо створення в системі нашої Академії наукового центру «ВІРУС», для чого необхідно буде задіяти інтелектуальний і матеріально-технічний потенціал наукових установ із запровадження досягнень біологічної та молекулярно-генетичної науки в цій галузі, зокрема: Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут садівництва НААН, Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН та ін.

Актуальність розглянутого питання проглядається не лише у фундаментальній, а й практичній площині. Так, поява в останні десятиріччя нового покоління діагностичних методів дала змогу на новому рівні вивчати розповсюдженість фітовірусів у навколишньому природному середовищі. Визначення зон розповсюдженості, механізмів передачі, кола рослин-господарів, реакції на зміни оточуючого середовища дають можливість не тільки більш повно характеризувати будь-якого збудника вірозів, але і прогнозувати появу та розвиток епідемій вірусних хвороб та вибудовувати стратегію і тактику боротьби з ними, наприклад, запровадження стійких сортів, боротьба з резервантами та переносниками вірусів, отримання безвірусного посадкового матеріалу тощо.


12.10.2019 11:26:00
Проведення XII Міжнародної агропромислової виставки та форуму з розвит...
08.10.2019 12:33:00
Підсумки роботи та перспективи розвитку галузі тваринництва в господар...
07.10.2019 12:28:00
130-річчя з дня заснування Інституту зрошуваного землеробства НААН ...
07.10.2019 09:33:00
Про агрометеорологічні умови та стан посівів сільськогосподарських кул...
02.10.2019 09:36:00
Зустріч Першого віце-президента НААН, академіка НААН Гладія М.В. з дел...
27.09.2019 10:13:00
До 2030 року виробництво молока в Україні може зменшитися на 12% – Інс...
26.09.2019 16:46:00
Міжнародна конференція “Конопляна промисловість 2019”...
23.09.2019 12:21:00
Бюро Президії НААН: «Молекулярно-біологічні властивості вірусів агроц...
23.09.2019 10:05:00
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Науко...
13.09.2019 09:53:00
Десята ювілейна міжнародна науково-практична конференція: «Поєднання н...