Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Для покращення якості оцінки основних засобів сільського господарства України потрібен комплекс відповідних системних заходів – аналітика та пропозиції науковців НААН 09.07.2021

Для покращення якості оцінки основних засобів сільського господарства України потрібен комплекс відповідних системних заходів – аналітика та пропозиції науковців НААН


За 2014-2020 роки обсяги недорахованої амортизації на основні виробничі засоби у сільському господарстві склали 150 млрд. грн – повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»


З часу затвердження на початку 2000‑х років національних стандартів розрив між відображенням міжнародних стандартів сучасної практики проведення оцінки і змістом національних стандартів оцінки посилився. Тому при перегляді діючих національних стандартів оцінки необхідно орієнтуватися на структуру і зміст найбільш визначних міжнародних стандартів оцінки з урахуванням специфіки їх застосування у законодавчому полі нашої країни, зазначив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» д.е.н. Олександр Захарчук.

 

На його думку, найбільш актуальним перегляд існуючих стандартів оцінки є для аграрного сектора аграрної економіки.

 

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, за 2005‑2019 роки рівень фактичної переоцінки основних засобів сільського господарства зріс лише у півтора рази, тоді як переоцінка вартості основних засобів національної економіки без сільського господарства збільшилася у 9,3 разу. Такий дисбаланс негативно впливає на рівень прибутку у сільському господарстві, штучно його підвищуючи.

 

За цей період ціни на основні засоби сільськогосподарського призначення збільшувалися нерівномірно і зросли в середньому у 8,7 разу, у тому числі: на трактори та сільськогосподарські машини у 6,9 разу; на автомобілі – у 4,0 рази; на будівельно-монтажні роботи – у 10,7 разу. Втім, рівень їх зростання набагато перевищив рівень проведеної у сільському господарстві індексації.

З огляду на це нагальним є завдання визначити нормативну потребу в основних засобах на виробництво сільськогосподарської продукції, оскільки існуючий розрив між їх фактичною наявністю та розрахунковою кількістю є критичним, підкреслив Олександр Захарчук.

 

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2019 році фактична наявність основних засобів у сільському господарстві у вартісному вимірі склала 460,5 млрд грн, тоді як розрахункова мала перевищувати цю суму удвічі і складати 923,6 млрд грн. У 2020 році розрахункова вартість має перевищити рівень 2019 року у 3,8 разу і складати 1734,4 млрд грн, а у 2025 році зрости у 4,8 разу – до 2224,4 млрд грн.

 

Для покращення якості оцінки основних засобів сільського господарства, вважає Олександр Захарчук, слід запровадити комплекс заходів, який би включав:

 

1.     забезпечення об’єктивності інформації щодо стану та вартості основних засобів у сільському господарстві – капіталізації підприємств;

2.     адаптацію до міжнародних методів і стандартів оцінки основних засобів у вітчизняному сільському господарстві;

3.     проведення переоцінки основних засобів сільського господарства за двома напрямками: разова загальногалузева індексація балансової вартості основних засобів та масова переоцінка основних засобів за справедливою вартістю відповідно до методики оцінки майна.

Запровадження зазначених заходів дозволить провести капіталізацію сільськогосподарських підприємств, а відповідні напрацювання науковців Інституту аграрної економіки щодо нормативно-правового і методичного забезпечення загальногалузевої індексації та масової переоцінки основних засобів сільського господарства можуть стати в пригоді при їх розробці та реалізації, підсумував Олександр Захарчук.

 


Повернення до списку