Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
03.04.2020

До уваги директорів Державних підприємств — Дослідних господарств мережі Національної академії аграрних наук України, агроформувань різного типу господарювання, власників тварин

Сьогодні, у пору розгортання весняно-польових робіт в Україні, наша держава зіткнулася з важким викликом як для аграрної галузі, так і для населення країни в цілому. У світі виникло та стрімко пандемічно поширилося нове вірусне захворювання — коронавірусна інфекція COVID-19.
У контексті реагування на цю загрозу в Україні було введено загальнонаціональний карантин і режим надзвичайної ситуації. Прийнято низку загальнодержавних документів, зокрема Закон України № 530-IX від 17 березня 2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/530-IX), а також Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами (https://zakon.rada.gov.ua/laws/211-2020-п).
Довідково:
Коронавіруси — це велика родина вірусів, які здатні інфікувати людину та найрізноманітніші види тварин, птиці, спричинюючи в них респіраторні, кишкові, печінкові та неврологічні захворювання різного ступеня важкості. Коронавіруси за генотиповою та серологічною характеристиками були традиційно поділені на три окремі роди (альфа-, бета- та гаммакоронавірус), проте в останні роки були виявлені нові коронавіруси, які були згруповані до четвертого роду — дельтакоронавірус.
Низка видів коронавірусів спричинюють у людей гострі респіраторні вірусні інфекційні (ГРВІ-подібні) захворювання, а інші — викликають захворювання у деяких видів тварин, таких як велика рогата худоба, котячі, верблюди, кажани та птиця. Коронавіруси ВРХ, птиці і котячих, заражають тільки тварин і не інфікують людину.
Внаслідок унікального механізму реплікації коронавіруси мають високу частоту рекомбінації, а також високу швидкість мутації, що може забезпечити швидку адаптацію до нових господарів та екологічних ніш. Це і відбулося з новітнім короновірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), який швидко розповсюджується останніми місяцями серед населення Земної кулі.
Відомі випадки, коли коронавіруси, які є патогенними для тварин, набули здатності інфікувати людей і потім поширюватися між людьми, але це рідкісне явище. Зокрема, атипова пневмонія (SARS) та Близько-східний респіраторний синдром (МЕРS) — приклади захворювань, спричинених коронавірусами тварин, які розширили свій спектр патогенності на людину.
У Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (ННЦ “ІЕКВМ”) Національної академії аграрних наук України (м. Харків) проблемою коронавірусних інфекцій тварин (великої рогатої худоби та птиці) займаються близько 50 років. Зокрема, з 1970 року в лабораторії вірусології ННЦ «ІЕКВМ» (яка в попередні роки успішно займалася також проблемою ящуру) розпочався етап розвитку наукових досліджень, присвячений вивченню етіології, вдосконаленню діагностики та розробці засобів специфічної профілактики вірусних респіраторно-кишкових захворювань, у т. ч. коронавірусної інфекції ВРХ. Означені роботи (1970–1989) проводилися під керівництвом професора Є. В. Андреєва. Вперше у СРСР було ізольовано коронавірус ВРХ і вивчено його імунобіологічні властивості. На сьогодні, в ННЦ «ІЕКВМ» розроблено, випробувано, валідовано та успішно впроваджено імунобіологічні препарати, які ефективно використовують з метою контролю захворювання (тест-системи для діагностики рота- та коронавірусної інфекції в реакціях затримки гемаглютинації та імунофлюоресценції, Вакцина інактивована проти рота- та коронавірусної інфекції ВРХ «Рокоген» і Вакцина інактивована проти рота-, коронавірусної інфекції та ешерихіозу ВРХ).
Окрім цього, з початку 1980-х років у ННЦ «ІЕКВМ» займаються й іншою коронавірусною інфекцією — інфекційним коронавірусним бронхітом курей. Зокрема, розроблено та впроваджено низку засобів з контролю цього захворювання в птахівництві. Зокрема, під керівництвом академіка НААН Б. Т. Стегнія розроблено імуноферментні тест-системи та полівалентні інактивовані вакцини з епізоотично актуальних штамів збудника для контролю цього захворювання, які успішно пройшли валідацію, державну апробацію та реєстрацію в Україні. Починаючи з 2000 року також проводяться дослідження щодо циркуляції коронавірусів серед диких птахів, встановлена наявність антитіл до вірусу інфекційного бронхіту (коронавірусу птиці) у деяких видів диких і синантропних птахів.
Зважаючи на варіабельність збудників коронавірусних інфекцій тварин в ННЦ «ІЕКВМ» започатковано та проводяться поглиблені молекулярно-генетичні дослідження з вивчення дрейфу генетичної мінливості коронавірусів птиці та ссавців під керівництвом чл.-кор. НААН 
Геріловича А.П.
Окрім того, для контролю епізоотичної ситуації з коронавірусних інфекцій в ННЦ «ІЕКВМ» розроблено низку ефективних вітчизняних, екологічнобезпечних засобів дезінфекції для тваринницьких приміщень та об’єктів довкілля (ДЗПТ-1, ДЗПТ-2).
Якість та відповідність означених інноваційних розробок 
ННЦ «ІЕКВМ» підтверджена сертифікатом з міжнародної системи якості ISO 17025. Дежпродспоживслужба України надала ННЦ “ІЕКВМ” повноваження на проведення діагностичних, моніторингових та експертних досліджень у галузі ветеринарної медицини.
Поточна пандемія COVID-19 має неповністю з’ясоване походження збудника, однак розглядається версія виникнення вірусу в популяції диких кажанів. Достовірної інформації про джерело цього вірусу поки що не існує. Перші випадки зараження в м. Ухань були пов’язані з ринком живих тварин, але зараз вірус поширюється від людини до людини. Збудник COVID-19 є найбільш подібним до коронавірусу, що спричиняв Атипову пневмонію (SARS) в 2003-2004 роках.
На сьогодні немає жодних доказів того, що домашні чи сільськогосподарські тварини можуть поширювати COVID-19. Так, Центр контролю захворювань США (CDC) не має доказів, які б свідчили про те, що імпортні тварини чи продукти тваринного походження становили небезпеку для поширення COVID-19 у США. У світі також не існує жодних доказів того, що будь-які тварини, включаючи домашні, сільськогосподарські чи дикі види, можуть бути джерелом зараження COVID-19 на даний момент. 
Нагадаємо, що будь-яке інфекційне захворювання людей, а особливо це стосується хвороб, які мають епідемічний чи пандемічний характер поширення, тобто супроводжуються масовим ураженням населення, потребує вживання суворих карантинних заходів. До числа таких відноситься мінімізація контактів з ймовірними джерелами інфекції (клінічно хворі люди; люди, які контактували з клінічно хворими особами, або такими, які нещодавно відвідали неблагополучні щодо COVID-19 країни). Таких осіб заборонено залучати до проведення робіт (як польових, так і в галузі тваринництва). Задля особистої безпеки необхідно суворо дотримуватись гігієнічних вимог (використання захисних масок і респіраторів у місцях скупчення людей, збереження дистанції 1,5–2 м між особами, уникання прямих контактів, ретельне миття та дезінфекція рук антисептичними засобами, що містять 60-70 % етилового спирту).
Водночас, хоча на сьогодні в світі і немає повідомлень про інфікування домашніх чи сільськогосподарських тварин від осіб, які хворіли на COVID-19, все ж таки рекомендується хворим на COVID-19 особам обмежувати контакт з тваринами, поки не буде відомо більше інформації про вірус і шляхи його передачі та адаптації. На час карантину необхідно особливо суворо дотримуватись режимів біобезпеки (ветеринарно-санітарних заходів) у тваринництві. Для обслуговування тварин допускається лише клінічно здоровий персонал, без підвищення температури тіла та ознак гострих респіраторних захворювань (ГРВІ). Варто звернути особливу увагу на поточну дезінфекцію приміщень для мінімізації ризиків збереження патогенних збудників у довкіллі.
Все це може допомогти зберегти Ваше здоров’я і здоров’я Ваших тварин. Президія НААН бажає Вам 36,6!

Матеріал підготували: 
перший віце-президент НААН, академік НААН Гладій М.В., 
директор ННЦ “ІЕКВМ”, академік НААН Стегній Б.Т., 
заступник директора ННЦ “ІЕКВМ” з наук. роботи, чл.-кор. Герілович А.П.


Повернення до списку