Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
30.10.2018

ЕКСПЕРТНА ЗУСТРІЧ З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ

За підтримки проекту ФАО та Глобального екологічного фонду (ГЕФ) відбулася експертна зустріч «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих земель степової та лісостепової зон України». Учасниками зустрічі стали також спеціалісти Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського.

Під час обговорення розглядалися питання узгодження, формування та розвитку національної системи моніторингу природних ресурсів з наступним обговоренням технічних аспектів моніторингу ґрунтів України та інвентаризації лісосмуг. Значну увагу було приділено вибору базової системи індикаторів моніторингу ґрунтів: поточний стан, деградація за рахунок водної та вітрової ерозії, втрати родючого шару ґрунту, депонування та секвестрування органічного ґрунтового вуглецю, хімічне забруднення ґрунтів, запечатування ґрунтів тощо.

Учасниками погоджено, що при формуванні національної системи моніторингу ґрунтів необхідно у повному обсязі враховувати відповідні вимоги міжнародних організацій, а саме Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням щодо показників нейтрального рівня деградації ґрунтового покриву, а також глобальної системи моніторингу ґрунтів SoilSTAT, яка створюється ФАО в рамках Глобального ґрунтового партнерства.

Особливу увагу, на думку експертів, слід звертати на реформування системи державного нагляду та відповідальності у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, ґрунтів та вимоги щодо оприлюднення ґрунтової інформації через загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів «Відкрите довкілля».


Повернення до списку