Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Відділення аграрної економіки і продовольства НААН затвердило план роботи на 2015 рік

Відділення аграрної економіки і продовольства НААН затвердило план роботи на 2015 рік

В  Інституті аграрної економіки НААН було проведено засідання загальних зборів Відділення аграрної економіки і продовольства.

За результатами засідання  прийнято рішення:

-  Звіт в.о. академіка-секретаря Відділення Шаміля Ібатулліна «Про діяльність Відділення аграрної економіки і продовольства за 2014р та план роботи Відділення на 2015р» затвердити, а роботу Відділення визнати задовільною.

Ібатулін Ш.І.

2. В.о. академіку-секретарю Відділення Шамілю Ібатуліну, членам та науковим установам Відділення протягом 2015року:

- посилити науковий супровід щодо підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва, формування наукових засад економічного обігу земель за категоріями та прав на них при формуванні землекористування сільських територій та розвитку продовольчих технологій ХХІ століття.

1) ННЦ “Інститут аграрної економіки” розробити:

-  комплекс антикризових заходів для мінімізації згубного впливу світової продовольчої і фінансової кризи на розвиток вітчизняного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки України (протягом 2015р.);

- моделі і стратегічні підходи щодо фінансового забезпечення розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі економіки (грудень 2015р.);

- концепцію розвитку самоврядування в агропродовольчій сфері (жовтень 2015р.);

- концептуальні основи податково-бюджетної політики у сфері агропромислового виробництва в умовах структурних трансформацій та світових інтеграційних процесів (грудень 2015р.);

- методику нормативної грошової оцінки земель с.-г. призначення на новій інформаційній основі (листопад 2015р.);

- методику бухгалтерського обліку в бюджетних установах в умовах запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (червень 2015 р.).

Відділення аграрної економіки і продовольства НААН затвердило план роботи на 2015 рік

2) Інституту продовольчих ресурсів:

- спільно з членами Відділення  активізувати діяльність Координаційно-методичного центру наукових досліджень з питань продовольства в системі НААН (протягом 2015 р.).

- розробити концептуальні засади забезпечення потреби внутрішнього ринку в харчових продуктах та експортного потенціалу України;

- розробити методичні рекомендації з контролю за якістю харчової продукції (жовтень 2015 р.);

- розробити рекомендації щодо контролювання інгібіторів росту лактобактерій на молокопереробних заводах (листопад 2015 р.);

- розробити технологічний регламент зброджування сусла підвищеної концентрації для виробництва біоетанолу (жовтень 2015 р.);

- обґрунтувати технологію виробництва дієтичних хлібобулочних виробів для осіб хворих на діабет та ожиріння (грудень 2015 р.).

3) Українському науково-дослідному інституту олій та жирів до 1 грудня 2014 року розробити:

- методологію отримання жирових продуктів з заданою кристалічною структурою та підвищеними споживчими властивостями;

- концепцію прогнозування терміну зберігання жирів залежно від характеристик і концентрації антиоксидантів у системі (листопад 2015 р.);

- рекомендації щодо створення нової енерго- та ресурсозберігаючої технології гідратації олій із застосуванням ферментів класу ацилтрансфераз (грудень 2015 р.);

- рекомендації щодо підвищення стійкості до окиснення купажів олій та щодо вибору купажів олій для створення харчових і косметичних емульсійних продуктів функціонального призначення (жовтень 2015 р.).

3. Затвердити план роботи Відділення аграрної економіки і продовольства на 2015 р. 

Відділення аграрної економіки і продовольства НААН затвердило план роботи на 2015 рік

Повернення до спискуНовини України

Пошук: