Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Спільне засідання загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН

Спільне засідання загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН

11 грудня 2014 р. відбулось спільне засідання Загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН з розгляду питання «Про стан та завдання наукового забезпечення відтворення сільськогосподарських тварин в Україні».

Вступним словом віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко задав напрям роботи зборів, наголосивши на важливості аналізу стану відтворення поголів’я та внесення відповідних коректив у його розвиток. Останнім часом відбулись докорінні зміни у галузі тваринництва розвинених країн, з’явилися нові технології його ведення. Українське село, його інфраструктура, рівень життя селян вимагають докорінних змін.

У цьому питанні існує певне коло проблем та труднощів. Це, насамперед, вкрай обмежені обсяги фінансування з державного бюджету. Потребує удосконалення нормативно-правове забезпечення – Академія разом з директивними органами має відпрацювати законодавчу базу. Необхідно донести важливість проблеми відтворення до населення країни як способу забезпечення його потреб – можливо, через проведення круглих столів і на обласному, і загальному рівні.

У приватному секторі відсутній контроль за процесом обліку відтворення Потрібно створити лабораторії якості молока при наших наукових установах в регіонах.

Змістовними були доповіді професора Любецького В.Й. – завідувача кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування України, професора Краєвського А.Й. – завідувача кафедри Сумського НАУ, провідного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Шарапи Г.С., члена-кореспондента НААН Руденка. Є.В.

Всі виступаючі наголошували, що вирішення даної проблеми можливе лише за умов об’єднання зусиль фахівців із зоотехнії і ветеринарної медицини, технологів, економістів, виробників тваринницької продукції та її споживачів.

По завершенню обговорення виступив в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН доктор сільськогосподарських наук, професор Жукорський О.М., наголосивши на актуальності проблеми, що обговорювалась, та запропонував винести питання відтворення сільськогосподарських тварин на розгляд президії НААН. Загальні збори прийняли рішення про створення робочої групи для аналізу стану і внесення пропозицій щодо наукового забезпечення відтворення сільськогосподарських тварин, до якої увійшли провідні вчені установ НААН, вищих навчальних закладів та представники Мінагрополітики України.

Присутні на засіданні одностайно підтримали пропозицію щодо проведення всеукраїнського круглого столу «Проблеми відтворення сільськогосподарських тварин в контексті продовольчої безпеки України» за участі науковців, фахівців галузі, представників громадських об’єднань і засобів масової інформації.

Загальні збори затвердили плани роботи Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини на наступний рік.101_2320.JPG


Повернення до спискуНовини України

Пошук: