Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Вітаємо з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року 15.12.2015

Вітаємо з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, за роботу "Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої" Указом Президента України № 686/2015 від 8 грудня 2015 р. присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року науковцям:

ГАВРИЛЮКУ Миколі Микитовичу – докторові сільськогосподарських наук, заступникові директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

ЗАРИШНЯКУ Анатолію Семеновичу – докторові сільськогосподарських наук, віце-президентові – головному вченому секретареві Національної академії аграрних наук України;

ГРИНИКУ Ігорю Володимировичу – докторові сільськогосподарських наук, директорові Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України;

ФУРДИЧКУ Оресту Івановичу – докторові економічних наук, директорові Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;

РИБАЛЦІ Олександру Іллічу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України;

КІНДРУКУ Миколі Онисимовичу – докторові сільськогосподарських наук, головному науковому співробітникові Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України;

КОРНІЙЧУКУ Олександру Васильовичу – кандидатові сільськогосподарських наук, директорові Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України;

ЛИХОЧВОРУ Володимиру Володимировичу – докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Львівського національного аграрного університету;

СТАДНИКУ Анатолію Петровичу – докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Білоцерківського національного аграрного університету

КАЛЕНИЧУ Павлу Євгенійовичу – директорові сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Ольгопіль".

В роботі досліджено питання формування збалансованих агроекосистем для забезпечення виробництва вітчизняного насіння пшениці озимої. Одержані результати розв’язують загальнодержавну проблему виробництва вітчизняного насіння основної продовольчої культури пшениці озимої шляхом ландшафтно-екологічної оптимізації систем захисних лісових насаджень.

Авторами розроблено науково-теоретичні основи і стратегію агролісомеліоративних заходів в агроландшафтах України та сформовано екологічно збалансовані агроекосистеми виробництва високоякісного насіння пшениці озимої, що забезпечує на 85–90% потребу в цій культурі національної селекції.

Сформовано новий напрям в екології рослин і насіннєзнавстві – екологія насіння, який вивчає вплив на нього абіотичних, біотичних та антропогенних чинників. Розроблено екологічну модель прогнозування урожайних властивостей насіння пшениці озимої залежно від агроекологічних умов вирощування. Розроблено та впроваджено у виробництво молекулярно-генетичні методи контролю якісних показників насіння.

Цикл наукових праць складається з 34 монографій, 25 науково-методичних рекомендацій, 157 статей, опублікованих у реферованих журналах. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 9 авторськими свідоцтвами та патентами. За цією тематикою захищено 12 докторських та 5 кандидатських дисертацій.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: