Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки» 24.11.2015

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки»

19-20 листопада 2015 року в Інституті агроекології та природокористування НААН (далі – Інститут) відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки».

Коло учасників: Національна академія аграрних наук України - віце-президент – головний вчений секретар, академік НААН Заришняк А.С.; науковці Інституту та науково-дослідних установ НААН; представники Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України, професор факультету економіки Інституту Кобе Гакуін з Японії Йошіхіко Окабе. Всього 100 осіб.

Зі вступним словом виступив директор Інституту, академік НААН О.І. Фурдичко. Він зазначив особливу гостроту та актуальність проблем розвитку агросфери. Було означено найбільш нагальні для виконання завдання в агропромисловому комплексі та природокористуванні. При цьому було висловлено побажання учасникам конференції щодо проведення змістовних творчих дискусій та прийняття неординарних рішень в сфері збалансованого природокористування.

Значний інтерес викликала наукова доповідь Йошіхіко Окабе, професора факультету економіки Інституту Кобе Гакуін з Японії на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та продукції рибної промисловості Японії на міжнародному ринку».

Серед молодих вчених особливу увагу привернули доповіді аспірантів: Данилової І.В. з Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України на тему: «Ефективність застосування гіпохлориту натрію в порівнянні з традиційним хлоруванням води»; Дементьєвої О.І. з Інституту агроекології і природокористування НААН на тему: «Урожайність зерна кукурудзи і рису залежно від умов зволоження та якості поливної води» та Харитоненка Р.С. з Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України на тему: «Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань».

У підсумковій резолюції, прийнятій учасниками конференції,

наголошується на таких важливих позиціях: пріоритетом державної політики в агросфері повинні стати принципи збалансованого розвитку; необхідно розробляти нові напрями міжнародного співробітництва з питань збалансованого природокористування; слід здійснювати пошук найбільш прийнятних способів партнерства в аграрному секторі економіки України; доцільно уточнити цілі збалансованого розвитку окремих складових агросфери; пропонується переглянути нинішні підходи щодо раціонального використання природних ресурсів; необхідно прискорити екологізацію всіх сфер АПК.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: