Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту свинарства і АПВ НААН


Контакти

pigbreeding@ukr.net

+38 067 538 25 45Загальна інформація

РМУ створює умови для підвищення і реалізації творчої, професійної та громадської активності молодих учених.

РМУ обговорює та сприяє вирішенню проблем науково-виробничої та культурно-спортивної діяльності молодих науковців.

Сприяє інформуванню молодих учених про всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи.

Сприяє участі молодих науковців у конкурсах на здобуття іменних стипендій, грантів, проектів.

Вносить пропозиції до профспілкового комітету Інституту про надання оздоровчих путівок, матеріальної допомоги молодим науковцям.

Надання посильної консультативної допомоги аспірантам щодо написання й захисту наукових робіт: статей, кандидатських дисертацій.

Виконує роль представницького органу із захисту прав наукової молоді у Вченій Раді Інституту і Дирекції Інституту.


Члени ради:

Хоценко Алла Володимирівна
Хоценко Алла Володимирівна

Посада: Голова Ради молодих вчених Інституту свинарства і АПВ НААН

Резюме:

1989 року народження, у 2011 р. здобула повну вищу освіту в Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» та 3 роки працювала асистентом на кафедрі «Продовольчі товари» у цьому ж виші.

Із 2016 року працює в Інституті свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України молодшим науковим співробітником в лабораторії інноваційних технологій та тваринницьких об’єктів.

У 2019 році Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Продуктивність, поведінка та інтер’єр у лактуючих корів зарубіжної селекції за дії високих температур повітря» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Нині виконуюча обов’язки завідувачки лабораторії молочного скотарства Інституту свинарства і АПВ НААН.

Займається науково дослідними тематиками “Система організаційно-технологічних рішень з адаптації тварин до зміни клімату за виробництва продукції тваринництва”(«Кліматично-адаптивне та органічне тваринництво»). Опубліковано 16 наукових праць, 2 монографії, 2 патенти, та має підвищення кваліфікації в Інституті тваринництва НААН за програмою «Технологія виробництва продуктів тваринництва». 

За час роботи проявила себе креативним, комунікабельним, перспективним, трудолюбивим фахівцем. До виконання посадових обов’язків відноситься відповідально.

Із 2019 р. очолює Раду молодих вчених Інституту свинарства і АПВ НААН.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5418-9521 

Будаква Єлизавета Олександрівна
Будаква Єлизавета Олександрівна

Посада: Заступниця голови РМВ Інституту свинарства і АПВ НААН, аспірантка, молодший науковий співробітник лабораторії генетики

Досягнення: budakvayelyzaveta@gmail.com, elizabethbudakva@gmail.com

Рудь Сергій Сергійович
Рудь Сергій Сергійович

Посада: Секретар ради молодих вчених Інституту свинарства і АПВ НААН, аспірант

045 95 30 138; 098 763 26 64
butterfly221192@gmail.comПовернення до списку