Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту рибного господарства НААН


Контакти

rmv.if.naas@gmail.con

+38(096)132-7673Загальна інформація
Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів та молодих вчених (віком до 35 років).

Правління РМВ:
 • проведення зібрань у вигляді семінарів та тренінгів для вирішення нагальних питань та покращення роботи та життя молодих вчених;
 • організацію та проведення конференцій;
 • здійснення допомоги молодим вченим у пошуці грантів та реалізації наукових проєктів;
 • відбір та висування кандидатів від ІРГ для участі у конкурсах на отримання премій, стипендій тощо;  
 • виконання доручення Вченої Ради Інституту та вченої ради НААНУ;
 • клопотання перед директором про відзнаку осіб, що зробили значний внесок у діяльність ради та відзначилися у науковій роботі;
 • проведення наукових семінарів студентам та молоді для популяризації наукової діяльності інституту;
 • проведення консультативної підтримки молодим вченим щодо реалізації комерціалізації особистих наукових розробок.;
 • проводення практикумів на базі певного підрозділу в лабораторіях або під час виїздів на контрольно-спостережні пункти для розширення знань про напрямки наукової діяльності різних відділів інституту, що сприяє подальшій співпраці між ними та як наслідок - підвищенню наукового потенціалу інституту;
 • сприяння проходженню підвищення кваліфікації та стажування молодих вчених в інститутах по всіх Україні та у наукових закладах інших країн (Польща, Франція, Чехія).
Діяльність Ради
Основними завданнями РМВ ІРГ є:
 1. підтримка аспірантів та молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 2. сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 3. участь в організації та розвитку між інститутського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 4. інформаційна діяльність тощо.

Члени ради:

Кучерук Анна Іванівна
Кучерук Анна Іванівна

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380663730277
anna-kycheryk@ukr.net
Резюме:

Освіта: вища, за спеціальністю «водні біоресурси» кваліфікацією дослідника аквакультури, ступінь магістра (Водні біоресурси), Національний університет біоресурсів та природокористування, 2010 рік. 

У 2011 р. аспірант ІРГ НААН. денної форми навчання, та за сумісництвом молодший науковий співробітник лабораторії лососівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб ІРГ НААН.

Аспірантуру закінчила у 2014 році, в Інституті рибного господарства НААН України м. Київ.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Володіння іноземною мовою: французька мова (розмовна)

Scopus Author ID: 57201948728

ORCID ID: 0000-0001-6721-1054


Резюме: Завідувачка лабораторії лососівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб ІРГ НААН.

Наукова діяльність пов’язана з удосконаленням штучного відтворення цінних та зникаючих видів лососевих риб, та відновлення їх популяцій.

З метою підвищення наукового рівня стажувалася за кордоном (Франція, Польща), що дозволило використовувати набуті знання в науковій діяльності з розвитку лососівництва України. Автор понад 40 наукових праць.

Гурбик Вікторія Вікторівна
Гурбик Вікторія Вікторівна

Посада: Заступниця голови РМВ

+380663730277
viktoriagurbyk@gmail.com
Резюме:

Досягнення: В співавторстві проведено апробацію галицького внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа

Освіта: вища, магістр (Водні біоресурси), Національний університет біоресурсів та природокористування, 2013 рік.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.

Володіння іноземною мовою: польська (базові знання); іспанська (базові знання); французька (базові знання); англійська (зі словником).

Scopus Author ID: -

ORCID ID:0000-0002-0835-1257


Резюме: Старший науковий співробітник відділу селекції риб ІРГ НААН. Дослідження присвячені вивченню рибницько-біологічних показників різновікових груп коропа.

Бєлікова Олена Юріївна
Бєлікова Олена Юріївна

Посада: Секретарка Ради молодих вчених

+380507727747; +380985265655
belikova.e.y@gmail.com
Резюме:

Досягнення:

 • Відзнака Президії НААН України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» (Диплом ІІ ступеня) (2021).
 • Членкиня команди кафедри біотехнологій НАУ, яка зайняла 2-е командне місце (2016 р.) та 1-е командне місце (2017 р.) у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнологій.
 • Академічна стипендія Президента України у ІІ семестрі 2016/2017 н.р. (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 р. № 654).
Освіта: вища, магістр (Фармацевтична біотехнологія), Навчально-науковий Інститут екологічної безпеки, Національний авіаційний університет, Київ, Україна, 2018. 

Науковий ступінь: докторка філософії (091 «Біологія»)

Володіння іноземною мовою: англійська (вільно)

Scopus Author ID: 56892789800

ORCID ID: 0000-0003-1020-7331


Резюме: Старша наукова співробітниця відділу молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН. Дослідження присвячені вивченню генетичної структури різних видів риб методами молекулярної біології.

Авторка понад 30 наукових праць, з яких 9 у виданнях Scopus, Web of science.
Повернення до списку