Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту продовольчих ресурсів НААН


Контакти

sergi-tkachenko@ukr.net.

+38 (044) 517 02 28Історія створення Ради

Рада молодих учених, створена наказом директора ІПР НААН України від 24 грудня 2014 р., є об’єднанням молодих учених інституту, яке створено з метою сприяння всебічного науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності аспірантів та молодих учених, професійному становленню молодих науковців, а також захисту соціальних інтересів молодих учених і фахівців.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, і Положення про РМУ ІПР НААН України.

Рада молодих учених ІПР НААН України координує свою роботу з адміністрацією Інституту через його директора або заступників.

Діяльність Ради

Досягнення у минулому:

Рада молодих учених продовольчих ресурсів долучилася до ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

Діяльність сьогодні:

1. Організація внутрішньо-інститутських науково-популярних семінарів.

2. Консультативно-дорадча діяльність щодо отримання грантів по міжнародних науково-освітніх програмах.

3. Створення на базі ради молодих учених гуртка для вивчення іноземних мов на громадських засадах.План роботи Ради молодих учених
ІПР НААН України на 2015 рік

Заходи

Термін проведення

1

Надання інформації щодо можливості участі у міжнародних грантових програмах.

1-2 квартал (січень- червень)

Організація і проведення внутрішньо інститутських наукових семінарів:

1

Функціональні продукти у житті людини (Відділ технології цукровмісних продуктів та інгредієнтів)

14 лютого

2

Доступні можливості навчання та стажування за кордоном (Відділ Координації наукових досліджень)

9 квітня

3

Відродження інтересу споживачів до стародавніх видів пшениці в технології борошняних виробів (Лабораторія борошномельно-круп’яного, хлібопекарного і кондитерського виробництва)

кінець квітня

4

Статистичні методи обробки результатів досліджень. Невизначеність (Відділ аналітичних досліджень та якості харчової продукції)

травень

5

Основні напрямки розвитку біоенергетики в Україні (Відділ біоресурсів та переробки рослинної сировини)

червень

2

Консультативна участь і практична допомога в організації роботи молодих учених інституту

1-2 квартал (січень- червень)

3

Участь і практична допомога в організації науково-практичних конференцій, що проводяться на базі ІПР та інших наукових закладах

3 квартал (липень-вересень)

Організація і проведення внутрішньо інститутських наукових семінарів:

3 квартал (липень-вересень)

1

Методи генерації наносистем і можливості застосування наносистем у харчових технологіях

(Відділ біоресурсів та переробки рослинної сировини)

липень

4

Оновлення складу Ради молодих учених

4 квартал (жовтень-грудень)


Члени ради:

Ярослав Рибак
Ярослав Рибак

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380939018772
rybak.aya@gmail.com
Резюме:

Фахівець у сфері соціально-економічних відносин, фандрайзингу, грантового менеджменту, економічного аналізу. Основною метою є робота в команді, де можливо повною мірою застосувати набутий досвід та реалізувати свій потенціал.
 
ДОСВІД РОБОТИ:

Інститут продовольчих ресурсів НААН
Начальник сектору економічних досліджень, інноваційного провайдингу  та зовнішніх зв'язків (10.2021 – по даний час)

Національна академія аграрних наук України
Начальник Відділу контролю та виконання (10.2020 – 10.2021)
Провідний науковий співробітник (01.2019 – 10.2020)
Старший науковий співробітник (06.2018 – 12.2018)

ОСВІТА:
 • 2011 р. – диплом магістра, спеціальність «Облік та аудит», Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • 2018 р. – диплом кандидата економічних наук, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності )», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН
 • 2019 р. – диплом магістра, спеціальність «Музичне мистецтво», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва

Гетьман Інна Анатоліївна
Гетьман Інна Анатоліївна

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380986490869
getmaninna7@gmail.com
Резюме:

Науковий співробітник відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів.


ДОСВІД РОБОТИ:
 • 2015–2016 рр. – старший лаборант кафедри хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету харчових технологій.
 • 2017–2018 рр. – фахівець відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів Інституту продовольчих ресурсів НААНУ.
 • 2018 –2020 рр. – молодший науковий співробітник відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів Інституту продовольчих ресурсів НААНУ;
 • 2021 р. – до теперішнього часу - науковий співробітник відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів Інституту продовольчих ресурсів НААНУ.
ОСВІТА:
 • 2012 –2016 рр. – навчання в Національному  університеті харчових технологій та здобуття ОКР «Бакалавр» з напряму «Харчові технології та інженерія».
 • 2016 – 2018 рр. – навчання в Національному університеті харчових технологій на здобуття освітнього ступеню «Магістр» за спеціальністю « Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».
 • 2018 р – до теперішнього часу - навчання в аспірантурі  на здобуття наукового ступеня доктора філософії в Національному університеті харчових технологій (спеціальність 181 «Харчові технології»).
ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ: 
 • 2 патенти України на винахід та корисну модель;
 • Автор 16 наукових статей, із них 4 статті в журналах категорії «А», 10 статей в фахових виданнях категорії «Б» 
 • 33 тези доповідей Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених, студентів та аспірантів в Україні та закордоном (Грузія, Казахстан).

Алла Оніщенко
Алла Оніщенко

Посада: Заступниця голови Ради молодих вчених

onisenkoalla627@gmail.com
Резюме:

Молодший науковий співробітник відділу біотехнології
Інституту продовольчих ресурсів НААН, Київ, Україна 


ОСВІТА:
 • 2013-2016 роки  Лубенське медичне училище, Молодший спеціаліст, Кваліфікований фельдшер у сфері надання медичної допомоги
 • 2016-2021 рр. Харківська зооветеринарна академія, Магістр технології та виробництва і переробки продукції тваринництва
ДОСВІД РОБОТИ:

2017 р. – молодший науковий співробітник Інституту продовольчих ресурсів НААН
відділ біотехнології

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: 
 • фізіологія, біохімія мікроорганізмів; ·
 • розробка технологічних параметрів накопичення та збереження біомаси бактеріальних композицій (рецептура поживних і захисних середовищ, якість посівного матеріалу, режими накопичення та зберігання біомаси, режими накопичення біомаси, форма випуску готового препарату).
 • розробка асоціацій бактеріальних культур для забезпечення органічними кислотами рослинної сировини
ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Danylenko S.G., Naumenko O.V., Onishchenko A.S., Teterina S M., Khonkiv M.O., Skrotskyi S.O. Biotechnology of newly created bacterial composition for siloing based on lactic acid bacteria // Mikrobiol. Z – 2021. 83, № 6. P. 20-31. https://doi.org/10.15407/microbiolj83.06.020
2. Оніщенко А.С., Даниленко С.Г. Скринінг культур для забезпечення органічними кислотами рослинної сировини «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХVІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (Київ, 3 червня 2022) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 92.
Повернення до списку