Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту олійних культур НААН


Контакти

imkua@mail.ru

+38 (061) 223 99 99, +38 (061) 223 99 50Загальна інформація

В інституті олійних культур на 1 січня 2015 року працює 22 наукових співробітників, які відповідають віковим та професійним вимогам молодого вченого, які є працівниками у всіх підрозділах інституту.

Рада існує з жовтня 2007р. 

За період існування Ради молодих вчених в Інституту олійних культур захистили кандидатські дисертації Ніконова В.М. «Мікрогаметофітний добір на стійкість до фузаріозу у рицини», Жернова Н.П. «Вплив комплексу агротехнічних заходів вирощування гірчиці білої сорту Талісман на посівну якість насіння в умовах півдня України», Махно Ю.О . «Ідентифікація селекційного та колекційного матеріалу льону олійного з використанням електрофорез запасних білків насіння», Чехова І.В. «Формирование и функционирование рынка банковских кредитных ресурсов в аграрном секторе экономики». Молоді вчені стали співавторами близько 25 сортів, гібридів та ліній (зразків), отримали  9 патентів.

На базі інституту олійних культур НААН України у 2014 році проводили «День поля:- З організації та проведення збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур в умовах 2014» в підготовці та його проведенні молоді вчені приймали активну участь. На протязі 2014 року члени ради молодих вчених приймали участь у міжнародних конференціях, семінарах, нарадах, симпозіумах та ін. Міжнародна наукова нарада «Збагачення генетичного різноманіття рослин»(м.Харків),«Науково-технічні аспекти технології переробки олійних культур,»(м.Вінниця),«Сучасні наукові тенденції, дослідження в генетиці, селекції, технології вирощування та переробки олійних культур»(м.Запоріжжя).


Для підвищення кваліфікації молодих фахівців інституту, та створення умов для плідної наукової праці молодим співробітникам заплановано та затверджено на загальних зборах наступні напрямки діяльності ради молодих вчених

1.  Організація та проведення лекцій з важливих для наукових досліджень у нашому інституті галузей науки: генетики, селекції, рослинництва, статистики, основ методик закладання дослідів, та постановки експериментів.

2. Організація та проведення диспутів, доповідей, лекцій на загальнонаукові теми, які цікавлять молодих науковців.

3. Проведення конференцій у Інституті олійних культур (що дасть змогу приймати участь у них молодих вчених), та втілення бажань молодих науковців приймати участь у конференціях, днях поля, з’їздах та ін.. (що проводяться у наукових закладах України та за її межами).

4. Проведення конкурсів наукових робіт, статей, доповідей молодих науковців з отриманням нагороди за кращі роботи.


На 2015 рік заплановано і проведено в період жовтень-квітень

  • Науково-методологічний семінар «Особливості агротехніки вирощування олійниз культур».
  • Курс лекцій:

    • «Основи генетики та селекції олійних культур»
    • Застосування мінеральних добрив, заходи боротьби з хворобами та шкідниками при вирощуванні олійних культур»;
    • «Основні чинники, які заважають отриманню високоякісного урожаю»;
    • «Метод сигнального успадкування».Повернення до списку