Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН


Контакти

andr-zay@meta.ua

+38 (0432) 46 40 27Загальна інформація
Рада молодих вчених (РМВ) Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН створена в 2007 році (Протокол № 20 від 27.12.2007 р.). РМВ представляє інтереси всіх категорій молодих наукових співробітників, аспірантів віком до 35 років включно, докторів наук та докторантів віком до 40 років, які працюють або навчаються в установі, поділяють цілі Ради молодих учених і беруть участь у вирішенні поставлених перед ними завдань.
Діяльність Ради
Головною метою діяльності Ради є розвиток творчої та ділової активності, науковий ріст молодих вчених, а також забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, підвищенню професійної кваліфікації та захисту їх прав та інтересів. Нашими цілями й завданнями є:
 • підтримка молодих вчених (надання консультацій та порад щодо наукових досліджень та публікацій);
 • забезпечення сприятливого наукового середовища (забезпечення доступу до ресурсів, фінансування наукових досліджень, створення мережі контактів та сприяння колективному співробітництву);
 • представництво та захист інтересів (залучення до прийняття рішень, пов’язаних з політикою наукової роботи, фінансуванням досліджень та створенням сприятливих умов для молодих вчених);
 • розвиток наукового потенціалу (організація наукових семінарів, тренінгів та майстер-класів, де молоді вчені матимуть можливість покращити свої наукові навички та отримати нові знання; сприяння обміну досвідом між молодими вченими, організація наукових дискусій та стимулювання колективного навчання);
 • розвиток міжнародного співробітництва (участь у міжнародних конференціях, програми міжнародного співробітництва та інші заходи, що допоможуть молодим вченим збагатити свій досвід і побудувати співпрацю з колегами інших країн.

Члени ради:

Тромсюк Валентина Дмитрівна
Тромсюк Валентина Дмитрівна

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380987816218
a08095@ukr.net
Резюме:

Освіта: Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», магістр, 2013;

Посада в установі: старший науковий співробітник відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур

Досягнення: стипендіатка Кабінету міністрів України для молодих вчених

Співавтор 24 наукових праць, з них:
 • 3 свідоцтва про авторство на сорти рослин тритикале озимого
 • 1 монографія;
 • 9 статей у наукових фахових виданнях;
 • 11 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Володіння мовами: українська – вільно, російська – вільно, англійська – читаю і перекладаю зі словником.

Посилання на наукові профілі:

Полутін Олексій Олександрович
Полутін Олексій Олександрович

Посада: Заступник голови Ради молодих вчених

+380980018116
Jamberberis@gmail.com
Резюме:

Освіта: Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», магістр, 2015;
Вінницький національний аграрний університет, аспірантура, 06.01.06 – овочівництво, 2018.

Посада в установі: старший науковий співробітник лабораторії технології вирощування зернових та технічних культур.

Досягнення: 

Співавтор 56 наукових праць, з них: 
 • 1 монографія;
 • 7 статей у наукових фахових виданнях;
 • 2 статті у наукових фахових виданнях України, індексованих міжнародній науковій базі Index Copernicus;
 • 1 стаття у науковому фаховому виданні України, яка індексована у міжнародній науковій базі Web of Science;
 • 1 стаття у науковому фаховому виданні України, яка індексована у міжнародній науковій базі Scopus;
 • 14 методичних розробок;
 • 28 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях;
 • 1 деклараційний патент на корисну модель;
 • 1 навчальний посібник.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Володіння мовами: українська – вільно, російська – вільно, англійська – читаю і перекладаю зі словником.

Посилання на наукові профілі:

Головенько Юлія Олегівна
Головенько Юлія Олегівна

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380972528880
yuliya.2727@ukr.net
Резюме:

Освіта: Вінницький національний аграрний університет, факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Садівництво та виноградарство», магістр, 2018;

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, аспірантура, 06.01.09 – рослинництво, 2020 – по теперішній час.

Посада в установі: фахівець лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур

Досягнення: 6 публікацій у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Володіння мовами: українська – вільно, російська – вільно, англійська – читаю і перекладаю зі словником.

Посилання на наукові профілі: 

Повернення до списку