Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Віктор Камінський про підсумки роботи Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН за 2022 рік 27.04.2023

Віктор Камінський про підсумки роботи Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН за 2022 рік

Відбулося засідання загальних зборів Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, під час якого розглянули підсумки діяльності відділення за 2022 року та основні завдання на перспективу. Із доповіддю на цю тему виступив академік Віктор Камінський.

Науковець зазначив, що попри складні умови звітного року фахівці відділення в повному обсязі виконали план науково-дослідних робіт, зокрема:
 • Розроблено методологічні та методичні засади визначення збитків, завданих ґрунтам унаслідок збройної агресії російської федерації, та інтегрованої системи екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення.
 • Запропоновано теоретичні та прикладні основи формування основних складових ґрунтозахисної адаптивно-ландшафтної системи землеробства; оптимальні параметри управління ґрунтовими процесами в умовах Лісостепу; система показників біологічної і мікробіологічної активності ґрунту за різних рівнів удобрення в польових сівозмінах зони Лісостепу.
 • Отримано нові наукові знання про системи навігації машинно-тракторних агрегатів, на основі яких розроблено математичні моделі, алгоритм і програмне забезпечення управління роботою обприскувача польових культур.
 • Виготовлено макетний зразок обприскувача з системами виявлення перешкод та аварійної зупинки. 
 • Розроблено методичні підходи до визначення секторальних складових водної безпеки України, встановлено закономірності впливу кліматичних змін на екологічний стан водних об’єктів України.
 • Запропоновано напрями підвищення інвестиційної привабливості зрошуваних сільськогосподарських земель для забезпечення сталого розвитку сільських територій у зоні зрошення.
 • Запропоновано критерії оцінювання екологічних ризиків, пов’язаних з потенційним зниженням родючості та якості ґрунтів, втратою врожаю сільськогосподарських культур і погіршенням якості отриманої продукції. 
 • Систематизовано індикатори поширення процесів опустелювання; сформовано систему супутникових параметрів різної роздільної здатності для моніторингу ерозійно деградованих агроландшафтів для моделі RUSLE; розроблено рекомендації щодо заходів боротьби з опустелюванням в ерозійно небезпечних агроландшафтах із використанням даних дистанційного зондування Землі.
 • Розроблено газохроматографічний метод визначення спрямованості процесів мінералізації↔синтезу органічної речовини в ґрунті.
 • Запропоновано науково-методичні засади формування екологічно-безпечних систем землеробства в агроландшафтах зони Полісся та Карпатського регіону.
 • Створено вихідний матеріал для отримання сорту хмелю з визначеними функціонально-технологічними характеристиками.
 • Розроблено ескізну конструкторську документацію та виготовлено експериментальний зразок ферментаційної установки для виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин у рідкій товарній формі та виробництва золотоочки звичайної.
 • Зібрано та узагальнено дані про кліматичну ситуацію, ґрунти, рослинність, сучасний склад флори та фауни хребетних, фенологію, чисельність та динаміку фонових і рідкісних видів біоти Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
Під час обговорення науковці окреслили коло проблемних питань, які потребують першочергового вирішення, зокрема необхідність корегування програми наукових досліджень на 2023-2025 роки з метою розроблення науково-методичних засад оцінки та ліквідації наслідків впливу бойових дій на ґрунтовий покрив, агровиробничу діяльність та стан довкілля в Україні.

На часі більш активна участь науковців у формуванні наукових основ державної політики у сфері збалансованого використання, охорони та відтворення земельних ресурсів, інноваційного розвитку галузі землеробства, агроекології, меліорації та механізації в сучасних умовах зміни клімату.

Більшої уваги потребує контроль виконання Плану заходів НААН з виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією та опустелюванням для досягнення нейтрального рівня деградації земель в Україні, а також виконання плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.Повернення до спискуНовини України

Пошук: