Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Стан виконання науково-дослідних робіт ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" за ПНД НААН у 2022 році 14.04.2022

Стан виконання науково-дослідних робіт ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" за ПНД НААН у 2022 році

У Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання вченої ради дистанційно, де розглянуто питання про виконання науково-дослідних робіт за трьома ПНД НААН на 2021-2025 рр.: 1 «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації» («Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології»); 7 «Cупутниковий агроекологічний моніторинг, управління агроресурсами та прогнозування впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем» («Агрокосмос»); 42 «Наукові основи інноваційної біоекономіки в АПК» («Інноваційна біоекономіка»). 

У виступі в. о. директора, академіка НААН Святослава Балюка наголошено на необхідності реалізації рішень Постанови Президії НААН «Про виконання науково-дослідних робіт в умовах збройної агресії РФ» (протокол № 5 від 23 березня 2022 року), зокрема, що стосуються виконання фундаментальних досліджень, які спрямовано на здобування теоретичних наукових знань. 

Особливу увагу акцентовано на проблемі загальнодержавного рівня — ролі та значущості ґрунтового покриву для гарантування продовольчої безпеки держави в умовах збройної російської агресії. Окреслено декілька наукових напрямів, які потребують особливої уваги і виконання:
  • вивчення процесів деградації ґрунтів (ущільнення, забруднення, руйнування ґрунтового покриву тощо) під час збройної військової агресії та масштабів деградації ґрунтів, особливо чорноземів;
  • розробка методичних підходів щодо визначення збитків через порушення та руйнацію ґрунтового покриву;
  • комплексне оцінювання родючості ґрунтів України;
  • науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності з оцінювання стану і прогнозування зміни якості ґрунтів;
  • визначення впливу техногенного навантаження на довкілля на землях сільськогосподарського призначення;
  • удосконалення методики моніторингу;
  • визначення бонітетів ґрунтів;
  • методики картографування ґрунтового покриву з використанням наземних і дистанційних методів дослідження та створення національних та регіональних цифрових карт ґрунтів;
  • агрохімічне забезпечення вирощування сільськогосподарських культур в умовах недостатності ресурсів.
В межах Українського ґрунтового інформаційного центру буде продовжено розробку національної системи інформаційного забезпечення використання ґрунтів України, цифрових технологій створення ґрунтово-картографічних матеріалів на основі бази даних, гармонізованих з міжнародними вимогами. Наголошено на необхідності активізації співпраці з міністерствами, відомствами, що стосуються законодавчого та нормативно-правового  забезпечення охорони та відтворення родючості ґрунтів України. 

Під час обговорення науковці ініціювали низку пріоритетних напрямів наукових досліджень — вивчення окремих видів деградації ґрунтів, спричиненої збройною російською агресією; удосконалення методичних підходів до локальних моніторингових досліджень ґрунтів з використанням дистанційних методів досліджень та ГІС-технологій. У межах виконання міжнародних наукових проєктів ініційовано підготувати звернення до наукових установ та організацій щодо необхідності оновлення матеріально-технічної бази для виконання запланованих наукових досліджень. 

Для підготовки Плану науково-дослідних робіт за ПНД НААН на 2022 рік та робочих програм керівниками завдань окреслено місця виробничої перевірки та впровадження завершених розробок з урахуванням тимчасової втрати експериментальних об’єктів установи у зв’язку з військовою агресією.

На засіданні вченої ради також розглянуто питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності наукової установи.

Повернення до спискуНовини України

Пошук: