Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Відбулося засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук 28.10.2021

Відбулося засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук

На черговому засіданні бюро Президії Національної академії аграрних наук України розглядали питання науково-технічних засад підвищення ефективності переробки рослинної сировини в продукти харчового і технічного призначення.

Із доповіддю на цю тему виступив заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН Любомир Хомічак.

Він зазначив, що аналіз сучасного стану харчових галузей визначає необхідність проведення наукових досліджень, які забезпечать комплексне та ефективне використання сировинних компонентів, поліпшення якості харчових продуктів та зниження їх собівартості. Одним із основних шляхів позитивних зрушень у цьому напрямі є відповідне наукове забезпечення інноваційного розвитку харчових галузей, що має на меті створення ресурсоощадних технологій та високопродуктивного обладнання для виробництва конкурентоспроможних харчових продуктів високої біологічної цінності на основі фундаментальних досліджень фізико-хімічних властивостей харчової сировини, біохімічних і технологічних процесів її комплексної поглибленої переробки.

Задля ефективного функціонування продовольчої системи та забезпечення продовольчої безпеки держави, нарощування обсягів переробки сільськогосподарської продукції, збільшення виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю, гарантування безпечності та високої якості харчових продуктів вчені Інституту розробили "Стратегію зростання "Харчова промисловість − 2030".

photo 2021 10 27 15 03 10 (2)

За підсумками засідання з метою забезпечення належної координації та поглиблення наукових досліджень у системі НААН України, розширення міжнародної співпраці, впровадження досягнень фундаментальної та прикладної науки для реалізації потенційних можливостей харчової і переробної промисловості, розвитку національної економіки та покращення соціально-економічного становища у державі бюро Президії Національної академії аграрних наук України постановило:

1. Роботу Інститут продовольчих ресурсів НААН Українського  науково-дослідного інституту олій та та жирів, Селекційно-генетичному інституту - Національному центру насіннєзнавства та сортовивчення, Інституту луб'яних культур, Інституту картоплярства щодо науково-технічних засад підвищення ефективності переробки рослинної сировини в продукти харчового і технічного призначення визнати задовільною.

2. Інституту продовольчих ресурсів НААН (Романчук І.О.) з метою підвищення рівня наукового забезпечення галузей харчової промисловості:
  • розробити стратегію розвитку ринку харчових продуктів спеціального призначення на основі рослинної сировини (до 1 травня 2022 року);
  • формування і виконання тематичного плану ПІР НААН спрямувати на розроблення технологій диверсифікації виробництв з отриманням продуктівхарчового і технічного призначення, зменшення витрат теплової енергії, охорону навколишнього середовища та раціонального використання відходів (до 1квітня 2022 р.);
  • внести пропозиції до Президії НААН щодо створення на базі ППР НААН наукового центру "Інститут інноваційних харчових технологій НААН" з функціями моніторингу та координації, що сприятиме, розширенню співпраці інституту з іншими підрозділами інститутів НААН з питань розроблення та впровадження інноваційних технологій комплексної переробки сільськогосподарської сировини у продукти харчового та технічного призначення (до 31 грудня 2021 р.);
  • для дослідження якості і безпеки харчової продукції та сільськогосподарської сировини створити на базі ПХТ НААН акредитовану базову лабораторію, оснащену сучасним аналітичним обладнанням (до 1 січня 2023 р).
3. Українському науково-дослідному інституту олій та жирів НААН (Петік П.Ф.) створити високоякісні стійкі до окиснення олії та моделі борошняних харчових систем з використанням вторинних продуктів переробки олієжирової галузі та розробити ефективні технології переробки рослинної сировини у напрямку зниження транс-ізомерів жирних кислот у жировій продукції (до 31 грудня 2023 р.).

4. Інституту луб'яних культур НААН (Ткаченко С.М.) розширити дослідження з розроблення технологічних процесів збирання, зберігання та підготовки до ліквідного виду промислових конопель медичного застосування як один із перспективних і прибуткових напрямів переробки сировини (до 31 грудня 2023 р.).

5. Селекційно-генетичному інституту - Національному центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН (Соколов В.М.) створити сорти
голозерного ячменю  безглютенового та з унікальними харчовими характеристиками (до 31 грудня 2024 р.).

6. Інституту картоплярства НААН (Фурдига М.М.) розширити дослідження зі створення та вивчення придатності нових сортів картоплі для перероблення на різноманітні картоплепродукти (до 31 грудня 2025 р.).

7. Відділенню аграрної економіки і продовольства (Саблук П.Т.), Національному науковому центру "Інститут | аграрної економіки (Лупенко Ю.О.), Інституту продовольчих ресурсів НААН розробити інноваційну модель розвитку підприємств харчової і переробної промисловості на основі фундаментальних досліджень біотехнологічних процесів комплексного використання рослинної сировини, екологізації та ефективності виробництва, підвищення якості та безпечності харчових продуктів (до 1 серпня 2022 року).

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віцепрезидента НААН Юрія Лупенка.

photo 2021 10 27 15 03 10

Повернення до спискуНовини України

Пошук: