Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Світлій пам’яті Віталія Володимировича Медведєва 02.03.2021

Світлій пам’яті Віталія Володимировича Медведєва


З глибоким сумом сповіщаємо про те, що 1 березня 2021 року на 82 році пішов з життя головний науковий співробітник лабораторії геоекофізики грунтів Медведєв Віталій Володимирович - доктор біологічних наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України.

Основні напрями наукової діяльності пов'язані з агрономічною фі­зикою, родючістю й екологією ґрунтів, їхнім моніторингом. 

В. В. Медведєв — засновник нового напряму в агрофізиці, що ґрун­тується на оптимізації ґрунтових властивостей. Ним створено опти­мальну модель кореневмісного шару ґрунту і на її основі розроблено агровимоги до технічних засобів, конструкції і діючі зразки комбінова­них сільгоспмашин, технології застосування у виробництві. Результати цих досліджень узагальнено в монографії «Оптимизация физических свойств черноземов», яку відзначено Премією ім. В. Р. Вільямса.

В. В. Медведєвим розроблено теоретичні і практичні основи сучас­них методів оцінки стану й управління родючістю ґрунтів, обґрунтовано принципово нову концепцію розвитку землеробства в Україні. 

Академіком сформовано наукову школу, до якої належать 3 доктори і 26 кандидатів наук.

В. В. Медведєв — генеральний секретар Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, віце-президент 1-ї комісії (фізика ґрунтів) Міжнародного союзу ґрунтознавців, член Комітету з присудження Державних премій України, екс­перт ФАО-Рим , експерт ШТА8 - Брюссель , член міжнародних товариств з ґрунтознавства, охорони ґрун­тів, з обробітку ґрунту, член національного комітету «Людина і біосфера», голова експертної ради ВАК України, голова екологічної секції Північно-східного наукового центру НАН України, референт Всесоюзного інституту науково-технічної інформації.

Сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та від імені Президії НААН України висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного, колективу ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», де працював вчений.

Нехай добрий, світлий спомин про Віталія Володимировича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував.

 



Повернення до списку



Новини України

Пошук: