Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Сергій Шкарлет  та Ярослав Гадзало обговорили низку актуальних питань щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень та шляхів реформування НААН 17.11.2020

Сергій Шкарлет та Ярослав Гадзало обговорили низку актуальних питань щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень та шляхів реформування НААН


Наприкінці минулого тижня відбулась зустріч  Сергія Шкарлета,  який  на даний час виконує обов’язки Міністра освіти і науки України, та президента НААН Ярослава Гадзало. Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2021–2025 роки та реалізації затверджених програм, які сприятимуть розвитку вітчизняного агропромислового комплексу, досягненню продовольчої безпеки держави та освоєнню відповідних сегментів на світових ринках сільськогосподарської продукції. Йшлося також про виконання Академією в цьому контексті завдань, передбачених Указом Президента України № №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».


Україна повинна мати повноцінну аграрну науку, якщо вона має намір бути серед розвинених держав.  Світова практика переконливо засвідчує, що країни, які не мають фундаментальної аграрної науки, зрештою неминуче стикаються із серйозними проблемами розвитку аграрної економіки – переконані учасники зустрічі. Відсутність або згортання в Україні власної аграрної науки  містить цілу низку загроз для успішного розвитку нашої держави, серед яких зниження рівня продовольчої безпеки в умовах низької конкурентоспроможності власного аграрного виробництва та високої залежності від зарубіжних наукових рішень; втрата генетичного, селекційного, санітарно-епідемічного, техніко-технологічного та іншого потенціалу аграрного сектору економіки,  втрата материнських форм місцевих культурних рослин та тварин, адаптованих до конкретних природно-кліматичних умов, в тому числі вкрай  несприятливих, наприклад, таких, які склалися  цього  року на півдні України; втрата матеріально-технічної бази лабораторних та польових досліджень, вітчизняних наукових шкіл; зменшення конкурентоспроможності  вітчизняного аграрного виробництва в умовах постійного дорожчання  зарубіжних інновацій за відсутності вітчизняної альтернативи; суттєві ризики ведення сільськогосподарської діяльності за відсутності адаптованих до місцевих умов сортів, порід, технологій тощо.


Серед проблем, які стримують розвиток аграрної науки і які необхідно вирішувати на законодавчому рівні, зокрема, було названо низький рівень бюджетного фінансування аграрної науки, внаслідок чого втрачаються капіталомісткі високоперспективні дослідження; відсутність фінансування наукових установ за статтею капітальні видатки; високий рівень нормативних ставок податків на наукову продукцію, наприклад, податок на додану вартість на наукові розробки, які виконують наукові установи за господарськими договорами за замовленням як вітчизняних, так і зарубіжних підприємств і організацій; недостатня оперативність розрахунків з науковими установами на умовах розміщення коштів спеціального фонду у казначействі; обмежені можливості щодо застосування контрактної форми найму на роботу працівників наукових установ; відсутність фінансових можливостей для залучення талановитої молоді до наукової діяльності (пільговий кредит на житло, заробітна плата достойного рівня); висока ставка сплати до бюджету частини прибутку (70-90 %) для державних підприємств дослідних господарств НААН (підприємства Національної академії наук України не сплачують цей платіж).

У рамках зустрічі сторони обговорили також шляхи реформування Національної академії аграрних наук України, наступними етапами якого стане розширення громадського контролю за діяльністю НААН та її наукових установ; оптимізація структури наукових установ; запровадження нових принципів управління дослідницьким процесом; оптимізація майнового комплексу та оновлення матеріально-технічної бази наукових установ; диференціація джерел фінансування наукових досліджень; розширення інноваційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва; інтеграція аграрної науки у світовий науковий простір.

Реалізація заходів з реформування НААН потребує відповідного законодавчого забезпечення. Серед ключових нагальних питань, що потребують внесення змін до чинного законодавства, слід виділити врегулювання майнового статусу та системи державного фінансування аграрної науки на засадах розширення можливостей самофінансування наукових установ; внесення змін до бюджетно-податкового законодавства щодо оподаткування наукових розробок, відрахувань частини прибутку  дослідних господарств, стимулювання бізнесових структур до фінансування наукових досліджень; визначення механізмів створення та правового статусу державно-приватних науково-дослідницьких та науково-виробничих структур; уточнення правового статусу та умов функціонування НААН в частині посилення громадського контролю за її діяльністю, умов використання земельних угідь науковими установами, в тому числі на умовах оренди, використання частини прибутку дослідних господарств для потреб вітчизняної аграрної науки та ін.

 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: