Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Вчені Інституту зрошуваного землеробства провели аналіз світового досвіду із розвитку No-Till систем землеробства у світі і в Україні 24.06.2019

Вчені Інституту зрошуваного землеробства провели аналіз світового досвіду із розвитку No-Till систем землеробства у світі і в Україні

Про це наголосила на засіданні бюро Президії НААН директор ІЗЗ НААН Раїса Вожегова. 

Вчені Інституту зрошуваного землеробства провели аналіз світового досвіду із розвитку No-Till систем землеробства у світі і в Україні, виконали наукові дослідження з визначення ефективності нульового обробітку грунту на полях ДПДГ «Асканійське» та проаналізували практичний досвід сільськогосподарських підприємств Півдня України, які протягом 8-10 років застосовують  No-Till системи землеробства.  Результати багаторічних досліджень вчених Інституту зрошуваного землеробства НААН доводять, що щільність складання ґрунту  за нульового обробітку у сівозміні на зрошенні зменшилась з 1,41 г/ см³ до 1,27 г/ см³, що складає близько 11%; пористість шару ґрунту 0-40 см, на початок вегетаційного періоду, збільшилась з 45,0% до 52,0%; продуктивність сівозміни No-Till системою обробітку  зросла за рахунок приросту органічної речовини на 6,9 т/га та приросту гумусу – на 0,3 т/га. Еколого-економічний ефект  склав  46 тис. грн. на га.

Аналіз практичного досвіду використання Nо-Till систем землеробства в ФГ «Аркадія» Братського району Миколаївської області та ПП «Агрофірма –Додола» Великоолександрівського району Херсонської області та інших сільськогосподарських підприємствах України доводить ефективність використання цих систем як з економічної, так і з екологічної сторони.

Екологічна ефект застосування Nо-Till систем землеробства базується на: відновленні природної родючості ґрунту, збільшенні вмісту гумусу до 0,5 т/га, органічної речовини – до 7,0 т/га в умовах зрошування і відповідно 0,3 і 4,0 т/га на неполивних землях; підвищенні біологічної активності ґрунту за рахунок відновлення мікроорганізмів, появи черв'яків, активності засвоєння фосфору і калію за рахунок покривних культур,  про що свідчить приріст органічної речовини та гумусу; збереження природної вологи та її конденсація в шарі 5-10 см за рахунок різниці температур ґрунту і повітря, а також зменшення викидів органічного вуглецю, який в ґрунті сприяє накопиченню природної вологи; зменшення інтенсивності або призупиненні процесів водної і вітрової ерозії, особливо на силових землях.

Економічний ефект базується на: скороченні витрат на оплату праці в 1.5 разів; витрат на амортизацію техніки в 1,5 рази, а на паливно-мастильні матеріали  - в 2,2 рази;  зменшенні потреб в сільськогосподарській техніці, оскільки необхідні тільки трактори, сівалки та оприскувачі.

Визначені причини, які стримують впровадження No-Till технологій: неготовність сільгосптоваровиробників повністю відмовитися від класичної систем землеробства і технології основного обробітку ґрунту; недостатня кількість висококваліфікованих працівників для роботи за новою технологією; висока ціна на сівалки для сівби в попердньо необроблений ґрунт; призупинення розвитку сільських територій, зменшення чисельності працездатного населення та молоді на селі.

На основі проведених досліджень та аналізу виробничої діяльності пропонуємо наступні напрями подальших наукових досліджень: розробити та науково обґрунтувати технології вирощування сільськогосподарських культур у Nо-Till системах землеробства; науково обґрунтувати систему формування покривних  “мікс-культур” та перевірити їх ефективність для різних ґрунтових, кліматичних і погодних умов; дослідити та науково обґрунтувати норми висіву сільськогосподарських культур з метою економії коштів на насіння; розробити систему захисту культур від хвороб, шкідників та патогенних організмів з використанням сучасних еколого-безпечних пестицидів; розробки комплексу механізмів для виконання агротехнологічних процесів при використанні No-till систем землеробства та механізм здешевлення придбання такої техніки й обладнання. для забезпечення No-till технологій.Повернення до спискуНовини України

Пошук: