Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Засідання круглого столу на тему «Ефективність ведення галузі молочного скотарства за різних рівнів інтенсивності виробництва та спеціалізації господарств» 28.11.2016

Засідання круглого столу на тему «Ефективність ведення галузі молочного скотарства за різних рівнів інтенсивності виробництва та спеціалізації господарств»

22 листопада 2016 р. в Інституті тваринництва НААН відбулося засідання круглого столу на тему «Ефективність ведення галузі молочного скотарства за різних рівнів інтенсивності виробництва та спеціалізації господарств» з нагоди 85-річчя від дня народження доктора економічних наук, професора, академіка УААН Андрія Оксентійовича Омельяненка.

Відкрив захід директор Інституту, член-кореспондент НААН Є. В. Руденко. Через призму історичного досвіду керівник установи окреслив актуальні проблеми сьогодення тваринницької галузі та наголосив на терміновому їх розв’язанні, адже основою та запорукою успіху був і залишається міцний тандем науки й виробництва. Саме вивчення історії наукової думки, як писав В. І. Вернадський, завжди приводить до введення в людську свідомість нового, виступає знаряддям його досягнення.

У когорті учених-аграріїв ім’я академіка А. О. Омельяненка закарбоване вагомою складовою у контексті вітчизняної сільськогосподарської науки. Схиляючись перед пам’яттю відомого вченого, шануємо його як розробника теоретичних і практичних основ інтенсифікації тваринництва, організатора та новатора аграрного виробництва.

Загальною рисою його наукових праць є те, що вони знаходилися на перетину проблем економіки та технології тваринництва. Вирішення технологічних питань виробництва продуктів тваринництва отримало глибоке економічне обґрунтування, оскільки вони ґрунтувалися на зоотехнічній основі. Цьому була присвячена доповідь кандидата історичних наук В. В. Кунець «Постать академіка А. О. Омельяненка у справі розбудови вітчизняної аграрної науки ХХ ст.».

Безумовно, аналізуючи життєвий шлях і творчий спадок ученого, можна стверджувати, що А. О. Омельяненком зроблено вагомий внесок у розвиток сільськогосподарської науки та практики. Ним виконані фундаментальні дослідження з проблем інтенсифікації молочного скотарства: наукове обґрунтування систем відтворення і використання маточного поголів’я, порівняльна економічна оцінка порід, обґрунтування організаційних форм вирощування ремонтного молодняку та ефективність використання виробничих фондів. Під керівництвом А. О. Омельяненка розроблено систему інтенсивного виробництва та використання кормів, яка дозволяла збільшити вихід поживних речовин з одиниці площі кормових культур на 25-30%.

Душевним теплом, цілковитою довірою, сердечною вдячністю та щирістю були наповнені спогади про вченого, які лунали з вуст його колишніх колег, тоді молодих науковців, а сьогодні відомих учених-аграріїв – академіка НААН О. К. Трішина, докторів сільськогосподарських наук І. А. Помітуна, С. А. Михальченка, В. І. Піскуна та кандидата сільськогосподарських наук В. І. Россохи.

Своєрідним голосом пам’яті стало відкриття меморіальної дошки вченого. Цим заходом і завершилася робота круглого столу.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: