Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологічні системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства» 12.10.2016

Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологічні системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства»

3-7 жовтня 2016 року в м. Одесі на базі Інженерно-технологічного інституту «Біотехніка» Національної академії аграрних наук України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологічні системи виробництва і застосування засобів біологізації землеробства», в роботі якої взяли участь представники наукових установ, вищих навчальних закладів, дослідних станцій карантину рослин, виробничих структур України (11 організацій), Азербайджану (1), Республіки Білорусь (3), Республіки Молдова (3), Російської Федерації (4) - членів Східно-Палеарктіческой регіональної секції Міжнародної організації з біологічної боротьби з шкідливими тваринами і рослинами (ЗПРС МОББ) і Румунії (2) - члена Західної-Палеарктіческой регіональної секції ЗПРС МОББ.

Організаторами конференції виступили: Національна академія аграрних наук України, Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН, Східно-Палеарктічеська регіональна секція Міжнародної організації з біологічної боротьби з шкідливими тваринами і рослинами. Відкриття конференції відбулося 4 жовтня 2016 році у конференц-залі комплексу «Курортний». На офіційній частині засідання був присутній від Національної академії аграрних наук України доктор сільськогосподарських наук, професор В.Л. Курило, який привітав Інститут з 45-річчям та зазначив його помітну роль в Академії. Прозвучали поздоровлення від заступника директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації О.В. Панасюка, від Національного університету біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України, доктора технічних наук, академіка НААН В.М. Булгакова, директора Інституту зрошуваного землеробства НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Р.А. Вожегової, директора дослідної станції карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин НААН, доктора сільськогосподарських наук Ю.Е. Клечковського.

Вітання та найкращі побажання від Республіки Молдова і Румунії висловив віце-директор з науки Інституту генетики, фізіології та захисту рослин АН Республіки Молдова, доктор наук, професор В.А. Тодіраш, а також від Республіки Білорусь, кандидат біологічних наук співробітник РУП «Інститут захисту рослин» НАН О.К. Юзефович та інші представники інститутів та біотехнологічних підприємств.

Директор інституту ІТІ «Біотехніка» НААН Крутякова В.І. виступила з доповіддю «Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН - історія життя і ретроспектива досягнень», в якому відобразила історичні віхи становлення організації, внесок вчених інституту в розвиток біометоду, акцентувала увагу на актуальних завданнях і напрямках досліджень. Після доповіді було переглянуто фільм «Нам таки-да - 45».

На протязі трьох днів - 4, 5 и 6 жовтня 2016 року - на пленарному та секційних засіданнях було представлено 6 пленарних, 39 секційних та 7 доповідей на виїзному засіданні у лабораторіях інституту за трьома тематичними темами: «Агроекологічні та біотехнологічні основи використання засобів біологізації землеробства, фітосанітарний моніторинг», «Виробництво ентомологічних засобів захисту рослин», «Виробництво мікробіологічних препаратів для захисту рослин». Доповідачі акцентували увагу на актуальних напрямах фундаментальних і прикладних досліджень, в яких обговорені актуальні проблеми захисту рослин, проведено аналіз сучасного стану розвитку біометоду і досягнень в області створення технологій і устаткування для виробництва і застосування біопрепаратів з ентомоцидною, фунгіцидною і бактерицидною активностями, здійснений обмін науковою інформацією.

На пленарному засіданні відзначено, що сучасна система захисту рослин все більшу увагу приділяє агроценотичному регулюванню шкідливих організмів та оперативному стримуванню їх чисельності на рівні, що не перевищує порогу шкодочинності. При цьому все більший інтерес проявляється до сучасних технологій, які можуть мати перспективу в біологічному методі боротьби зі шкідливими організмами:

- застосування інтелектуальних систем управління при виробництві біопрепаратів;

- використання квантових ефектів в фізіологічних процесах комах;

- застосування бездротових автоматизованих систем управління біотехнологічними процесами.

Показано, що впровадження новітніх методів біотехнології відкриває широкі перспективи для отримання і практичного використання нових стійких до хвороб сортів.

Підкреслено, що широкому впровадженню біометоду, досягненню високого рівня конкурентоспроможності наукових досліджень і промислового виробництва засобів захисту рослин буде сприяти державна політика, спрямована на створення необхідної законодавчої бази для розвитку екологічного землеробства, усунення бар'єрів у сфері митного регулювання.

Окреслено проблемні питання виробництва і застосування біологічних препаратів у захисті рослин.

Розглянуто питання оптимізації параметрів глибинного культивування бактерій-антагоністів, вивчено вплив різних джерел вуглецю і азоту на їх ріст і розвиток.

Серед мікробних інсектицидів найбільш ефективними залишаються препарати на основі ентомопатогенних грибів роду Beauveria і бактерій Bacillus thuringiensis. Описано нові властивості зазначених біологічних засобів захисту рослин, що розширюють можливості їх практичного використання.

Зазначалося, що вітчизняне виробництво ентомофагів здійснюється тільки на базі науково-дослідних інститутів або на окремих тепличних комбінатах. Мережа біолабораторій на всій території СНД фактично зруйнована, у зв'язку з чим для боротьби зі шкідниками застосовуються переважно ентомофаги зарубіжних виробників.

Показана перспектива застосування біологічних препаратів у технологіях вирощування плодових культур для забезпечення ефективного контролю фітопатогенів і зниження втрат при зберіганні плодової продукції.

Обґрунтовано підходи до екологічного землеробства, як одного з напрямів органічного, з необхідністю надання йому правового статусу, через багаторівневу систему стандартів в рамках законів про органічне виробництво і про екологічне маркування.

Розглянуто методики оцінки екологічного стану сільськогосподарських угідь з використанням високочутливих екзогенних і ендогенних біоіндикаторів і цітогенетичних методів досліджень.

У виступах підкреслено про необхідність використання досвіду міжнародного співробітництва і доцільності подальшої кооперації, обміну досвідом, сумісної реалізації наукових і освітніх проектів. Наголошено про необхідність вивчення місцевої ентомофауни, розробки методів її зберігання та застосування в захисті рослин; широкого використання в сільськогосподарському виробництві стійких сортів; зниження пестицидного навантаження на агроценози за рахунок використання біораціональних пестицидів та стимуляторів росту рослин біологічного походження.

Учасники конференції ухвалили:

1. Секретаріату СПРС МОББ звернутися до Фондів фундаментальних досліджень України, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Азербайджану, Російської Федерації з пропозицією про виділення спеціальних міжнародних грантів на проведення досліджень в галузі екологічного землеробства і біологічного методу захисту рослин від шкідливих організмів.

2. Рекомендувати розширити підготовку магістрів та аспірантів з біологічного захисту рослин, сприяти стажуванню молодих вчених країн-членів СПРС МОББ і забезпечити їх широку участь в проведені конференції.

3. Активізувати роботу секцій СПРС МОББ і при проведенні конференцій структурувати програмні заходи з урахуванням спрямованості їх діяльності.

4. З метою біологізації сільськогосподарського виробництва вважати доцільним - прискорити розробку нормативно-правової бази з екологічного землеробства.

5. Рекомендувати СПРС МОББ організувати перевидання Довідника фахівця з    біологічного захисту рослин.

6. Організаторам конференції підготувати інформацію про конференцію для опублікування в засобах масової інформації країн-учасниць.

 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: