Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Науково-практична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження першого директора ННЦ “ІЕКВМ” 15.06.2016

Науково-практична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження першого директора ННЦ “ІЕКВМ”

З 6 по 10 червня 2016 року у м. Одеса пройшла організована Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емерджентних хвороб тварин: молекулярна епізоотологія, експрес-діагностика та біобезпека», присвячена 150-річному ювілею з дня народження першого директора ННЦ “ІЕКВМ”, професора Дедюліна Олександра Васильовича.

У форумі взяли участь 153 вчених і практиків з України, США, Німеччини, Польщі, Білорусі та Грузії. Серед них представники наукових установ аграрного та медичного спрямування, вищих навчальних закладів, діагностичних лабораторій ветеринарної медицини, тваринницьких господарств, а також виробників ветеринарних препаратів і лабораторного обладнання та матеріалів.

Серед основних напрямів роботи конференції були: актуальні проблеми реалізації концепції ВООЗ, МЕБ та ФАО “Глобальне здоров’я” у системі контролю емерджентних та економічно значимих інфекційних та інвазійних хвороб; стратегії протидії біологічним загрозам, проблеми біологічної безпеки та захисту у ветеринарній та гуманній медицині, біотехнології та тваринництві; молекулярна епізоотологія емерджентних інфекцій і зоонозів, розробка та впровадження засобів їх моніторингу, діагностики та прогнозування на основі молекулярно-генетичних методів і експрес-тестів; біотехнології рекомбінантних ДНК і нанобіотехнології; актуальні аспекти формування, гармонізації та удосконалення нормативної бази з питань контролю емерджентних та економічно значимих хвороб тварин, якості ветеринарних імунобіологічних препаратів.

На пленарному засіданні з привітанням до учасників конференції звернувся віце-президент НААН, академік НААН М.І. Бащенко, програмну наукову доповідь на тему «Продовольча та біологічна безпека в контексті реалізації концепції МЕБ, ВООЗ та ФАО «Глобальне здоров’я»» зробив директор ННЦ «ІЕКВМ» академік НААН Б.Т. Стегній. Також зі змістовними доповідями виступили заступник академік-секретар відділення ветеринарної медицини НААН, член-кореспондент НААН М.С. Мандигра, заступник директора державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи кандидат ветеринарних наук О.М. Неволько, представники наукових установ НААН і Міністерства охорони здоров’я України, а також вищих навчальних закладів. Усього на пленарних і секційних засіданнях було зроблено 49 доповідей.

У рамках конференції відбулась виставка засобів захисту тварин, діагностичного обладнання та матеріалів, також до конференції було приурочено видання міжвідомчого наукового збірника «Ветеринарна медицина» (№ 102).

Необхідно відзначити, що підготовка та проведення конференції відбулись за значної підтримки Агентства зі зменшення загрози США.

З урахуванням виступів учасників конференції та з метою підвищення ефективності наукових досліджень, практичної реалізації досягнень науки у ветеринарній медицині конференція прийняла відповідне рішення. 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: