Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Засідання координаційно-методичної ради 17.11.2015

Засідання координаційно-методичної ради

12 листопада 2015 року в Інституті тваринництва НААН, м. Харків, відбулось засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 24 «Скотарство» і підпрограми 2 «Біотехнологія у тваринництві» ПНД 23 за результатами досліджень 2011–2015 рр. з участю в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН доктора сільськогосподарських наук, професора Жукорського О. М. Заслухано керівників і відповідальних виконавців завдань із 12 наукових установ

НААН. У звітах висвітлювались питання удосконалення способів утримання молочної та м’ясної худоби, годівлі та розроблення сучасних біотехнологічних методів відтворення тварин, розвитку генетичних, селекційних методів у системі організації племінного господарства, обґрунтування рецептури нових кормових добавок, результати оцінки різних систем ветеринарного забезпечення галузей. Кінцевим результатом наукових досліджень за 2011-2015 рр. стало: за виконання ПНД 24 «Скотарство» - 8 книг, 2 технологічних проекти, 5 брошур, 24 методичних рекомендації та 7 патентів України на корисні моделі; підпрограмою 2 «Біотехнології у тваринництві» ПНД 23 – одна монографія, 10 методичних рекомендацій та 15 патентів України на корисні моделі .

Голова координаційно-методичної ради член-кореспондент НААН Руденко Є.В. зосередив увагу присутніх на результатах проведеної роботи, а саме: очікуваній ефективності, наданні переваг пропонованих розробок для виробництва порівняно з існуючими тощо.

Професор Жукорський О. М., акцентував на необхідності подальшого вдосконалення координуючої ролі головного інституту, підвищенні результативності наукових досліджень, цільовому і ефективному витрачанні бюджетних коштів для вирішення найбільш актуальних проблем та якнайшвидшому впровадженні завершених наукових розробок у виробництво, а також ознайомив учасників засідання з деякими аспектами формування програм наукових досліджень на 2016–2020 роки, що будуть виконуватись науковими установами Відділення зоотехнії НААН.

Того ж дня в Інституті свинарства і АПВ НААН, що на Полтавщині, проходило засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 25 «Система селекційно-технологічного забезпечення інтенсивного та органічного виробництва продукції свинарства» за участі начальника Відділу зоотехнії та ветеринарної медицини апарату Президії НААН кандидата сільськогосподарських наук Костенка О.І. Розглянуто виконання завдань НДР за 2015 р. та 2011–2015 рр., а також проекти тематичних планів наукових досліджень на 2016 р.

За результатами виконання програми наукових досліджень представлено завершені наукові розробки зі створення нових селекційних досягнень, сучасної методології оцінки племінної цінності тварин із використанням методу «BLUP», генетичного маркування продуктивних ознак свиней і специфічності генетичної характеристики порід свиней, ефективних методів підвищення репродуктивної здатності свиноматок та глибокого заморожування сперми кнурів; проекти реконструкції та нового будівництва свинарських приміщень та комплексів, систему забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя виробництва свинини у промислових підприємствах.

Наукові розробки знайшли своє відображення і втілення у трьох патентах України на корисні моделі, двох монографіях, створеній комплексній вакцині проти парвовірусної інфекції, пастерельозу та актинобацильозу свиней, а також інших біологічно-активних препаратах, 14 технологічних проектах та 12 реконструйованих виробничих комплексах з виробництва свинини.

Костенко О.І. звернув увагу виконавців програми на необхідності збільшення підконтрольного поголів’я свиней та більш активного впровадження у промислових підприємствах розробленої системи оцінювання племінної цінності тварин, активізації роботи Рад по породах свиней і проведення їх засідань безпосередньо в Інституті свинарства і АПВ НААН, вирішення питання щодо розроблення і впровадження нових методичних підходів до бонітування свиней; не оминув і питання про відновлення в Інституті творчих наукових дискусій в Інституті.

За результатами наукових досліджень координаційно-методичні ради прийняли постанову, якою затвердили наукові звіти із урахуванням висловлених побажань і зауважень, ухвалили зміни до персонального складу координаційно-методичних рад на 2016 рік та плани роботи на I півріччя 2016 року.


Повернення до спискуНовини України

Пошук: