Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Новини НААН

Підсумки виїзного пленарного засідання Президії НААН в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 20.07.2015

Підсумки виїзного пленарного засідання Президії НААН в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва

17 липня 2015 року у м. Харкові відбулося виїзне засідання Президії Національної академії аграрних наук України з питання «Науково-організаційні засади селекції та насінництва польових культур в Україні».

Учасники ознайомилися з демонстраційними посівами Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, оглянули сорти гороху та пшениці озимої в стаціонарній сівозміні на різних агрофонах. На демонстраційному полі ДПДГ «Елітне» оглянули сорти пшениці озимої вітчизняної селекції та ґрунтового розрізу чорнозему типового, як основної ґрунтової відміни лівобережного Лісостепу. Також учасники засідання відвідали селекційний комплекс Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН де було презентовано наукові досягнення останніх років.

За підсумком пленарного засідання, з метою забезпечення розвитку галузі селекції та насінництва, стабільного виробництва польових культур в Україні, підвищення конкурентоздатності наукової продукції та посилення ролі вітчизняних розробок на світовому ринку Президія Національної академії аграрних наук України прийняла постанову. Згідно якої Інститутам, що виконують функції головних установ з координації досліджень з селекції і насінництва (Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (Кириченко В.В.), Селекційно-генетичний інститут – НЦНС (Соколов В.М.), ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН (Черенков А.В.), Інститут олійних культур НААН (Шевченко І.А.), Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (Корнійчук О.В.), ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Камінський В.Ф.), Інститут зрошуваного землеробства НААН (Вожегова Р.А.) та інші), протягом 2015-2016 років необхідно:

- розробити проект стратегії та цільової державної програми техніко-технологічного забезпечення селекційного процесу і системи насінництва та подати їх на розгляд Президії НААН (до 1 лютого 2016 року, відповідальні – Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва та Селекційно-генетичний інститут - НЦНС);

- розробити та забезпечити функціонування системи екологічного випробування польових культур з використанням можливостей інститутів, дослідних станцій та дослідних господарств системи НААН;

- створювати нові конкурентоздатні селекційні розробки, використовуючи найкращу генетичну плазму та робочі колекції установ-співвиконавців програми;

- удосконалити програми наукових досліджень, доповнивши їх новими напрямами, спрямованими на підвищення урожайності сільськогосподарських культур, їх стійкості до біо- та абіотичних чинників навколишнього середовища, якості продукції та технологічності;

- прискорити адаптацію вітчизняної законодавчо-нормативної бази у галузі насінництва та охорони інтелектуальної власності до міжнародних вимог, забезпечити приєднання України до насіннєвих схем ОЕСР (протягом 2016 року).

Науковим установам-оригінаторам сортів і гібридів польових культур:

- активно використовувати генофонд Національного центру генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН у селекційній роботі, розширювати генетичне різноманіття робочих колекцій;

- для створення та оцінки нового вихідного матеріалу застосовувати сучасні молекулярно-генетичні та біотехнологічні методи, впроваджувати маркерну селекцію;

- розробити план заходів щодо розвитку насінництва сортів і гібридів польових культур з використанням дослідних станцій та дослідних господарств системи НААН (до 1 грудня 2015 року, відповідальний – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення);

- підготувати пропозиції щодо створення підрозділу для удосконалення механізму впровадження нових сортів і гібридів польових культур у виробництво та формування ринку вітчизняних сортових ресурсів (до 
1 березня 2016 року, відповідальний – ННЦ «Інститут землеробства НААН»).

Відділенню рослинництва НААН (Іващенко О.О.) спільно з ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» (Адамчук В.В.) розробити і подати пропозиції з забезпечення установ НААН малогабаритною селекційно-насінницькою технікою (до 1 вересня 2015 року).

Відділенню рослинництва разом з відділом міжнародного наукового співробітництва (Шаповал О.С.) здійснити пошук іноземних партнерів для розроблення спільних селекційних програм з установами НААН на взаємовигідних умовах (до 1 січня 2016 року).

2-IMG_2375.JPG 4-IMG_2377.JPG

 


Повернення до спискуНовини України

Пошук: