Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Науковцям-аграрникам усіх країн світу! Agricultural scientists from all over the world! 28.02.2022

Науковцям-аграрникам усіх країн світу! Agricultural scientists from all over the world!

Ми, члени Національної академії аграрних наук України, звертаємося до Вас в тяжкий для нашої Батьківщини час! Наша країна зазнала віроломного нападу Росії, яка порушила всі можливі і неможливі політичні та моральні принципи.

Російські агресори сьогодні вбивають наших співвітчизників, руйнують наші домівки, школи, дитячі садки, об’єкти життєзабезпечення. Проти мирного населення застосовуються ракети, літаки, танки, підлі диверсії і постійні погрози. Наші діти, люди похилого віку та жінки вже не першу добу практично не виходять із підземних укриттів, постійно жахаючись від близьких вибухів та автоматних черг.

Вся країна пишається мужністю і стійкістю наших воїнів та добровольців, які захищають свою землю, свої домівки, своїх рідних і близьких.

Сьогодні увесь світ співчуває Україні, засуджує агресора, надає військову та гуманітарну допомогу, намагається стримати розгнузданих кремлівських очільників. Ми вдячні усім за це і сподіваємося, що таке немислиме зло буде справедливо покарано.

Ми впевнені у своїй правоті, у торжестві справедливості, у нашій перемозі! Для закріплення такої впевненості важлива не тільки міжнародна допомога, а й підтримка наших колег та друзів.

У зв’язку з цим звертаємося до наукової спільноти усіх країн Світу з пропозицією засудити Росію за напад і війну в Україні, закликати всіх до спільної боротьби проти агресора, розірвати всі контакти з російськими і білоруськими науковцями, які на п'ятий день війни так і не змогли виступити проти війни в Україні і засудити керівників своїх країн.

Ваші протести проти війни в Україні, сприяння в наданні гуманітарної і військової допомоги українському народу урядами всіх країн стануть запорукою перемоги добра над злом, побудови нового миролюбного інтелектуального суспільства, де кожен буде відчувати себе в безпеці, а зусилля всіх країн будуть спрямовані на забезпечення сталого розвитку усього світу.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Agricultural scientists from all over the world!

We, members of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, turn to you at a difficult time for our country!

Our country has recently been treacherously attacked by a neighboring state that has violated all possible and impossible political and moral principles.

Today, the Russian aggressors are killing our compatriots, destroying our homes, schools, kindergartens, and civilian infrastructure. Missiles, planes, tanks, vile sabotage and constant threats are used against civilians. Our children, older people and women have been coming out of underground shelters for more than a day, constantly terrified of nearby explosions and machine gun fire.

The whole country is proud of the courage and resilience of our soldiers and volunteers who defend their land, their homes, their relatives and friends.

Today, the whole world sympathizes with Ukraine, condemns the aggressor, provides military and humanitarian aid, and tries to restrain the crucified Kremlin rulers. We are grateful to everyone for this and hope that such unthinkable evil will be justly punished.

We are confident in our rightness, in the triumph of justice, in our victory! Not only international assistance but also the support of our colleagues and friends is important to strengthen this confidence.

In this regard, we appeal to the scientific community of all countries of Europe and the world with a proposal to condemn Russia for the attack and war in Ukraine, to call on all to fight together against the aggressor, to sever all contacts with Russian and Belarusian scientists, who on the 5th day of the war could not oppose the war in Ukraine and condemn the leaders of their countries.

Your protests against the war in Ukraine, assistance in providing humanitarian and military assistance to the Ukrainian people by governments of all countries will be the key to the victory of good over evil, building a new peaceful intellectual society where everyone will feel safe and all countries will focus on sustainable development all over the world.

Glory to Ukraine! Glory to Armed Forces of Ukraine!

Повернення до списку