Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених ДУ Інститут зернових культур НААН


КонтактиЗагальна інформація
Рада молодих вчених (РМВ) Інституту була створена у квітні 1970 року при Всесоюзному науково-дослідному інституті кукурудзи. РМВ є добровільною, самостійною організацією молодих науковців з числа наукових працівників, аспірантів Інституту. У своїй діяльності Рада керується статутом, затвердженим директором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.
Історія створення Ради
Стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримували:
 1. Черчель В. Ю., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії селекції гібридів кукурудзи.
 2. Боденко Н. А., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, учений секретар.
 3. Компанієць В. О., кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії економіки.
 4. Гирка А. Д., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технології вирощування ярих зернових і олійних культур.
 5. Цилюрик О. І., кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії природоохоронних систем обробки ґрунту.
 6. Кулініч О. О. кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії селекції бобових культур.
 7. Гирка Т. В. кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії захисту рослин.
 8. Педаш О. О. кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур.
 9. Деркач К. В. кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії біотехнології
 10. Гайдаш О.Л. в.о. завідувача лабораторії фізіології та методів селекції.
 11. Кравець С. С., кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії насінництва зернових.
 12. Абельмасов О. В., кандидат с.-г. наук, в.о. завідувача лабораторії селекції кукурудзи середньостиглих та середньопізніх гібридів.
Премію Президента України для молодих вчених отримали:
 • у 2008 р. за наукову працю «Селекція гібридів кукурудзи різних напрямків використання адаптованих до умов Степу» отримав науковий колектив відділу селекції і насінництва зернових культур у складі: Н.А. Боденко, кандидат с.-г. наук, с.н.с.; О. Є. Клімова, кандидат с.-г. наук, с.н.с.; В. А. Марочко;
 • у 2013 р. за наукову працю «Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України» отримали М. М. Федько, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи та О. І. Желязков, кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії технології вирощування озимих зернових культур.
 • у 2020 р. за наукову працю «Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України» отримали О. В. Абельмасов, кандидат с.-г. наук, в. о. завідувача лабораторії селекції кукурудзи середньостиглих та середньопізніх гібридів, О. Л. Гайдаш, кандидат с.-г. наук, в. о. завідувача лабораторії фізіології рослин та методів селекції та К. В. Денисюк кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії біотехнології
Премію Верховної Ради України для молодих вчених у 2010 р. за наукову працю «Ефективність способів основного обробітку ґрунту і удобрення культур в короткоротаційних сівозмінах північної підзони Степу України» отримав кандидат с.-г. наук, с.н.с., завідувач лабораторії природоохоронних систем обробки ґрунту О. І. Цилюрик.

В Інституті щорічно проводиться наукова конференція молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми науково-інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових умов», за результатами якої видається збірник матеріалів конференції. 

Рада тісно співпрацює з ГО Рада молодих вчених Дніпропетровської області.

Рада має групу у Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009231174273.

Рада відкрита до співпраці з будь-якою Радою молодих вчених для об’єднання своїх зусиль і популяризації науки серед молоді. 
Діяльність Ради
Метою діяльності РМВ є сприяння якісній підготовці наукових кадрів, виконання наукових досліджень, пропаганді новітніх досягнень науки, відображення, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних і соціально-побутових інтересів та прав наукової молоді і аспірантів в Інституті. 

Із метою підвищення кваліфікаційного рівня наукової молоді і фахівців ДУ ІЗК Рада:
 • проводить наукові семінари та конференції, що висвітлюють стан питань у різних областях знань;
 • забезпечує участь наукової молоді у конкурсах наукових праць, що проводяться в різних регіонах України, бере участь в обговоренні висунутих на конкурс робіт; 
 • сприяє публікаціям молодих вчених, забезпечує організаційну підтримку; 
 • аналізує і узагальнює досвід роботи над дисертаціями з метою підвищення ефективності роботи співробітників науково-дослідницької мережі УААН та інших наукових закладів України;
 • збирає і поширює інформацію про фонди, пов’язані з грантовою підтримкою молодим вченим; 
 • організовує зустрічі широкої громадськості, аспірантів, молодих вчених з провідними вченими, публічні заходи, які мають мету розширення світогляду, посилення виховної роботи, громадянського самовизначення молоді;
 • розповсюджує інформацію про власну діяльність у засобах масової інформації регіону та України;
 • здійснює співробітництво з іншими молодіжними, громадськими, благодійними організаціями з метою підвищення ефективності власної діяльності.
 • сприяє культурно-спортивній діяльності молодих науковців та сприяє професійному та соціальному зростанню наукової молоді Інституту.
За участі молодих вчених за останні роки:
 • створено понад 40 гібридів кукурудзи, сорго та розроблено нові технологічні рекомендації по вирощуванню кукурудзи, сорго, озимої пшениці, ярих та зернобобових культур;
 • розроблено диференційовані нормативи собівартості вирощування основних зернових культур;
 • надана економіко-енергетична оцінка різних технологічних прийомів;
 • опановано та удосконалено нові генетичні і біотехнологічні методики зі створення нового вихідного матеріалу кукурудзи;
 • налагоджено співробітництво з міжнародними науковими установами (Болгарія, Греція, Сербія, Китай, Чилі, Мексика).
26.10.2022

Члени ради:

Гайдаш Олександр Леонідович
Гайдаш Олександр Леонідович

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380975115414
a.gaidash88@ukr.net
Резюме:

Посада в установі: завідувач лабораторії фізіології рослин та методів селекції


Досягнення: Зайняв 2-ге місце в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений» у 2021 році, (напрям – медичний).

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених у 2020 році.

Зайняв 1-е місце в обласному конкурсі «Кращий молодий вчений» у 2020 році, (напрям – медичний).

Зайняв 1-е місце за наукову доповідь оприлюднену 11 жовтня 2018 року у конкурсі премій Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень».

Співавтор 56 наукових публікацій, з них: 
 • 7 статей у фахових журналах, 
 • 2 патенти на корисну модель, 
 • 21 авторське свідоцтво на гібриди кукурудзи звичайної,
 • 11 авторських свідоцтв на батьківські компоненти гібридів кукурудзи звичайної,
 • 15 тез доповідей у всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях.
Освіта: Дніпропетровський державний аграрний університет, агрономічний факультет, агрономія, магістр, 2011 р.; 

Державна установа Інститут зернових культур НААН, аспірантура, селекція і насінництво, 2014 р.

Наукове стажування в режимі он-лайн за темою: «Впровадження сучасних теоретичних та практичних наукових розробок в селекції зернових культур» (обсяг 90 годин / 3 кредити ECTS) в Голден Вест Сід Болгарія ТОВ (Болгарія) 2021 р.

Наукове стажування в режимі он-лайн за темою «Сучасні методи провадження зимових розсадників для прискорення селекції вихідного матеріалу по кукурудзі в умовах ПАР» (обсяг 90 годин / 3 кредити ECTS) в Quality Seed (PTY) Ltd. (Південно-Африканська Республіка) 2022 р.

Наукове стажування в режимі он-лайн за темою: «Селекція польових культур в Інституті рільництва і овочівництва, Республіка Сербія» (обсяг 90 годин / 3 кредити ECTS) у Департаменті з генетики і селекції рослин Інституту рільництва і овочівництва, Інституту національного значення Республіки Сербія 2022 р.

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Pre-Intermediate – А2 – сертифікат не маю)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Посилання на наукові профілі:

Google Scholar: Олександр Гайдаш

Купар Юлія Юріївна
Купар Юлія Юріївна

Посада: Заступниця голови Ради молодих вчених

380968375767
yliya.311285@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: завідувачка лабораторії селекції скоростиглих гібридів кукурудзи

Досягнення: Співаавторка 13 наукових публікацій, з них: 
 • 6 статей у фахових журналах, 
 • 6 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Освіта: Дніпропетровський державний аграрний університет, еколого-меліоративний факультет, гідромеліорація, спеціаліст, 2009; 

Державна установа Інститут зернових культур НААН, аспірантура, 06.01.05 – селекція і насінництво, 2017

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), французька (з словником – B2 – сертифікат не маю)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Посилання на наукові профілі: Google Scholar: Юлія Купар (Гандуріна)

Крамарьов Олександр Сергійович
Крамарьов Олександр Сергійович

Посада: Заступник по роботі ради молодих вчених в мережі дослідних станцій ДУ ІЗК НААН

+380994775444
askramar@ukr.net
Резюме:

Посада в установі: науковий співробітник лабораторії економіки

Досягнення: Співавтор 22  наукові публікації, з них: 
 • 2 монографії
 • 8 статей у фахових журналах, 
 • 12 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Освіта: Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, економічний факультет, біологія, магістр, 2012; 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, аспірантура,  2017

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Upper-Intermediate – B2 – сертифікат маю)

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посилання на наукові профілі:

Web of Science: Aleksandr Kramaryov; 

Scopus: Aleksandr Kramaryov

Google Scholar: Крамарьов Олександр

ORCID ID 0000-0002-0350-6213

Круглова Маргарита Олегівна
Круглова Маргарита Олегівна

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380990130287
khimichmargo@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: Молодший науковий співробітник лабораторії селекції кукурудзи скоростиглих гібридів

Досягнення:

Наукова публікація: 1 тези у всеукраїнській конференції.

Освіта: Луганський Наіональний Аграрний Університет, бакалавр, агрономія, 2014;

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, магістр, агрономія,2017;

Державна установа Інститут зернових культур НААН, аспірантура, агрономія, 2021

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Intermediate -B1 – сертифікат не маю)
Повернення до списку