Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН


КонтактиІсторія створення Ради
У 1951 році в Інституті зрошуваного землеробства НААН (нині Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН) було відкрито аспірантуру за чотирма спеціальностями: сільськогосподарські меліорації, агрохімія, селекція і насінництво, рослинництво та з 2019 року відкрито докторантуру. Тоді ж для науково-методичної координації аспірантів і науковців, що вже захистили кандидатські та докторські дисертаційні роботи, було створено Раду молодих учених. За роки свого існування молоді вчені Інституту захистили понад 156 кандидатських та 11 докторських дисертаційних робіт, у тому числі лише за останні 2012-2022 рр. успішно захищено 56 кандидатських та 11 докторських дисертацій. 

Щороку до аспірантури Інституту вступають 12-15 молодих учених, у тому числі з відривом від виробництва – 3-4 (в основному після закінчення університету). Упродовж існування до Ради входили активні молоді вчені та аспіранти, а очолювали її здебільшого кандидати с.-г. наук. В 2022 році на базі Інституту зрошуваного землеробства НААН, Інституту рису НААН та Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН створено Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН.

В Інституті постійно діяла і діє консультативна група докторів наук з питань надання методичної та практичної допомоги аспірантам і молодим ученим у складанні схем дослідів, підготовки наукових публікацій і кандидатських дисертацій.
Діяльність Ради
Досягнення у минулому

Наші вчені завжди приймали участь у різних наукових семінарах, симпозіумах, конференціях, підвищували кваліфікацію в інших наукових установах. Постійно проводились конкурси серед аспірантів і молодих вчених на краще ведення дослідів та освоєння методики дослідної справи. Щороку організовували конкурс на кращу доповідь молодого вченого, проводили 1-3 конференції молодих вчених. Актив Ради організовував спортивні змагання та науково-популярні конкурси. До дня науки та працівників сільського господарства завжди Рада молодих учених приймала найактивнішу участь у підготовці номерів художньої самодіяльності для участі в святкових концертах, організовувала та проводила конкурси з виготовлення святкових виробів ручної роботи тощо. Крім того, влітку кожного року наша молодь безпосередньою участю в ремонтних роботах забезпечує підготовку бази відпочинку ІЗЗ НААН «Науковець» до літнього сезону відпочинку. В обов’язки молодих вчених входить догляд за музеєм, поповнення експонатів виставкової зали, наведення порядку на території дендропарку та висадці нових дерев. 

У різні роки нашим молодим вченим неодноразово було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України, яку одержували Перчиць А.І., Нетреба О.О., Войташенко Д.П., Біднина І.О., Пілярська О.О., Лиховид П.В., Юзюк С.М.

Діяльність сьогодні

На базі ІКОСГ НААН постійно проводяться науково-практичні конференції та семінари молодих вчених. Молоді вчені постійно приймають участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях. На даний час до Ради входить 10 молодих вчених, у тому числі 2 – кандидатів с.-г. наук (з них 1 – здобула вчене звання старшого дослідника), 8 – навчаються в аспірантурі. 

В Інституті видаються Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство» та науковий журнал «Аграрні інновації», які включено до переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих та аграрних наук (спеціальності 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин») відповідно до Наказу МОН України. Програмні цілі: публiкацiя наукових статей, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей. Молоді вчені активно публікують свої здобутки у цих виданнях (в середньому за рік на одного вченого припадає 4-5 наукових праць). 

Також лише за останні 5 років молодими вченими отримано 27 патентів та авторських свідоцтв. Молоді вчені Інституту постійно спілкуються з іншими вченими, обмінюються досвідом, цікавою інформацією та новинами. У нас створена своя група у соцмережі Facebook (https://www.facebook.com/molodiicsanaas/)

План дій

Продовження існуючого курсу діяльності Ради молодих учених. 

Підтримка креативних ідей ініціативної молоді у проведенні зустрічей з науковцями інших установ з метою налагодження в подальшому співробітництва та обміну думками і пропозиціями щодо покращення особистої наукової діяльності. Поширення серед молодих учених інформації щодо проведення науково-практичних конференцій в межах України та за кордоном, а також публікації наукових статей у вітчизняних та іноземних фахових виданнях. 

Організація прослуховування позачергових виступів молодих учених з доповідями з метою кращої підготовки комунікативних навиків науковців. Матеріальна підтримка, заохочення та консультація в цьому напрямку. 
15.09.2022

Члени ради:

Юзюк Сергій Миколайович
Юзюк Сергій Миколайович

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380508511541
qwerty7536857496@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: старший науковий співробітник відділу кліматично орієнтованих агротехнологій

Досягнення: Лауреат стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених від 10 червня 2020 року.

Співавтор 74 наукових публікацій, з них: 
 • 2 статі у журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
 • 19 статей у фахових журналах,
 • 4 статі у науково популярних виданнях
 • 10 Методичних/ наук. практичних рекомендацій, брошур
 • 2 колективні монографії,
 • 37 тез доповідей у всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях.
Освіта:
 • Херсонський державний університет, факультет біології, географії та екології, екологія, спеціаліст, 2011; 
 • Інститут зрошуваного землеробства НААН, аспірантура, сільськогосподарські меліорації, 2016; 
 • Херсонський державний аграрний університет, сільськогосподарські меліорації, захист, 2018
Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (зі словником)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Посилання на наукові профілі:

Web of Science: Yuzyuk, Sergey Nikolayevich; Yuzyuk, Sergey;

ResearcherID : P-5925-2017

Scopus: Sergey Yuzyuk

Google Scholar: Юзюк Сергій Миколайович 

Orcid 0000-0001-8761-642X

Шарій Віктор Олександрович
Шарій Віктор Олександрович

Посада: Заступник голови Ради молодих вчених

+380954545086
Viktor.sharii@ukr.net
Резюме:

Посада в установі: молодший науковий співробітник відділу геоінформаційних технологій, агроекологічних і економічних досліджень

Досягнення: Співаавтор 24 наукових публікацій, з них: 
 • 2 статті у журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
 • 2 статті у фахових журналах, 
 • 1 колективна монографія,
 • 3 науково-методичні рекомендації
 • 16 тез доповідей у всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях.
Освіта: Херсонський національний технічний університет, кафедра інформаційних технологій, інженерія програмного забезпечення, магістр, 2018; 

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Upper-Intermediate – B2 – сертифікат не маю)

Посилання на наукові профілі:

Web of Science: Sharii, Viktor; Номер Researcher ID Web of Science: ABF-4780-2021

Google Scholar: Віктор Шарій

Пілярська Олена Олександрівна
Пілярська Олена Олександрівна

Посада: Секретарка Ради молодих вчених

+380997779934
Olena.piliarska@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: Докторант відділу маркетингу і міжнародної діяльності

Досягнення: Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, 2018.

Співаавтор 146 наукових публікацій, із них: 
 • 7 статей у журналах, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 
 • 46 статті у фахових журналах, 
 • 2 монографії, 
 • 30 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Освіта:
 • Херсонський державний аграрний університет, вчений агроном, спеціаліст, 2009; 
 • Інститут зрошуваного землеробства НААН, аспірантура, рослинництво, 2013; 
 • Херсонський державний аграрний університет, рослинництво, захист, 2016.
Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Upper-Intermediate – B2 – маю сертифікат)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Посилання на наукові профілі:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Piliarska


ResearcherID: GPK-0545-2022

Google Scholar: Олена Пілярська (Olena Piliarska)
Повернення до списку