Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН


Контакти

ISGMAV@UKR.NET

04-622-3-17-49, 04-622-3-21-57Загальна інформація
Рада молодих вчених (РМВ) Інституту була заснована у лютому 1980 року. Рада молодих вчених об’єднала всю талановиту молодь інституту, для яких наукова діяльність була не просто роботою, а мрією і сенсом життя. Метою діяльності РМВ було сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у науковій сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів. 
Історія створення Ради
Першим головою РМВ був теперішній начальник відділу сільськогосподарської мікробіології, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 2018 року Віталій Васильович Волкогон, який на той час був інженером ґрунтознавцем та тільки починав свій науковий шлях після закінчення навчання в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва. В наступні шість років раду молодих вчених очолювали аспіранти Олена Володимирівна Надкернична (теперішня завідуюча лабораторії рослинно-мікробних взаємодій, доктор біологічних наук, професор) та Валентина Леонідівна Шевченко (захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук і працювала доцентом кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка). За цей час молоді науковці інституту не тільки успішно проводили різноманітні дослідження у галузі мікробіології та тваринництва, а і приймали участь у наукових конференціях, з’їздах та інших заходах, на яких достойно представляли наукові здобутки нашого інституту, за що неодноразово отримували грамоти та дипломи.

Період 1987-1998 років можна назвати занепадом Ради молодих вчених, який наступив у зв’язку з тяжкою економічною та політичною кризами. Із-за відсутності фінансування не тільки на дослідження, а і на оплату праці багато молодих науковців залишають роботу та звільняються з інституту.

Після періоду занепаду в 1999 році починається відновлення діяльності РМВ та її активна робота. Раду очолив н.с. лабораторії вірусології тварин Станіслав Дерев’янко, теперішній к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії вірусології, який був її головою до 2002 року. В цей час в Інституті проведено наукову конференцію «Вклад молодих вчених в розвиток сільськогосподарської мікробіології». У 2001 році адміністрацією Інституту та РМВ засновується та проводиться конкурс наукових робіт молодих вчених з метою активізації науково-дослідницької роботи, підвищення рівня професійної підготовки та розвитку творчої ініціативи молодих вчених та спеціалістів.

В 2002-2014 роках РМВ очолювали н.с. Лариса Божок, к.с.-г.н. Мирослава М’ягка, м.н.с. Олександр Фірсовський. В Інституті щорічно проводиться наукова конференція молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві», за результатами якої видається збірник матеріалів конференції. На конференції проводиться конкурс кращих робіт із присудженням іменних премій: М.В. Рево – у галузі вірусології та мікробіології тварин і О.О. Берестецького – з питань ґрунтової мікробіології. 

В 2014-2020 роках РМВ очолювала к.с.-г.н. Анна Кислинська. В цей час вийшла на якісно новий рівень щорічна наукова конференція молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві». Також РМВ активно взаємодіє з освітянською галуззю та приймає участь у заходах Інституту направлених на популяризацію науки серед школярів та студентів. Зокрема, в 2019 році був започаткований і успішно реалізований проєкт «Школа молодих вчених» для студентів чернігівських ВНЗ, які захоплюються наукою. 

З серпня 2020 року РМВ очолює к.с.-г.н. Ганна Цехмістер. Рада кожного року долучається до організації і проведення наукових конференцій та агросемінарів.

В 2021 році РМВ створила ютуб канал «BRIGHT SIDE OF SCIENCE», де молоді вчені розкривають тонкощі мікробіологічної науки. 

Посилання на ютуб-канал Ради https://www.youtube.com/c/Brightsideofscience/featured

Об’єднавши свої зусилля з молодими вченими з Інституту мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного (м. Київ) було проведено І ВСЕУКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ-МІКРОБІОЛОГІВ у якій взяли участь більше 100 слухачів. У Школі взяли участь 17 лекторів з наукових установ Чернігова, Києва, Дніпра та Одеси, серед яких 7 докторів (з них 1 академік, 2 члена-кореспондента), 15 кандидатів, 5 аспірантів і 4 фахівця вищої категорії. На Школі заслухали 22 лекції та провели 16 практичних занять. Всі практичні заняття розміщені на ютуб-каналі Ради «Bright side of science» https://www.youtube.com/c/Brightsideofscience/featured. 

Молоді вчені започаткували науково-популярний вечір «ЗОВСІМ (НУ МАЙЖЕ…) НЕ СТРАШНА МІКРОБІОЛОГІЯ» метою якого було популяризація клінічної мікробіології. У науково-популярному вечорі взяли участь 11 лекторів з Чернігова, Києва і Львова та 75 слухачів з усієї України. «Моторошні лекції» з мікробіології викладені на ютуб каналі Ради.

Рада має групу у Фейсбук. Посилання https://www.facebook.com/groups/897444383761187.

Останні роки людство стикнулося з пандемією спричиненою COVID і Рада намагається донести молоді важливість вивчення мікробіології, щоб ця наука не була на задньому плані і вони сміливо обирали саме цей напрям для побудови своєї наукової кар’єри.

Рада відкрита до співпраці з будь-якою Радою молодих вчених для об’єднання своїх зусиль і популяризації науки серед молоді. 
07.09.2022

Члени ради:

Цехмістер Ганна Вікторівна
Цехмістер Ганна Вікторівна

Посада: Голова Ради молодих вчених

38063-024-97-61
Anna.tceh@gmail.com
Резюме:

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, біологія, магістр, 2012; 

Відкритий університет розвитку людини «Україна», фінанси, молодший спеціаліст, 2008; 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, аспірантура, мікробіологія, 2017

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Upper-Intermediate – B2 – сертифікат не маю)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Посилання на наукові профілі: Web of Science: Hanna Tsekhmister; Ganna Tsehmister; Ganna Tsekhmister; Hanna Tsehmister; Tsekhmister, G.; ResearcherID : L-7062-2018

Scopus: Hanna Tsekhmister

Google Scholar: Ганна Цехмістер

Orcid 0000-0002-8863-1426

Посада в установі: старший науковий співробітник лабораторії рослинно-мікробних взаємодій

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених у 2021 році.

Зайняла 3-тє місце у конкурсі молодих учених Національної академії аграрних наук «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень».

Зайняла 2-ге місце на регіональному конкурсі «Краща інноваційна розробка» в номінації «Агроінновації».

Переможець конкурсу за дослідження у галузі ґрунтової мікробіології ім. О.О. Берестецького. 

Перший Заступник Голови Ради молодих вчених при Чернігівській ОДА.

Заступник Голови Молодіжної ради Федерації профспілкових організацій Чернігівської області.

Співаавтор 42 наукових публікацій, з них: 
 • 6 статей у журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
 • 13 статей у фахових журналах, 
 • 1 патент на корисну модель, 
 • 1 колективна монографія,
 • 21 тез доповідей у всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях.

Білоконська Оксана Михайлівна
Білоконська Оксана Михайлівна

Посада: Заступниця Ради молодих вчених

380999669827
obilokonska@ukr.net
Резюме:

Посада в установі: науковий співробітник лабораторії фізіології мікроорганізмів

Досягнення: Співаавтор 14 наукових публікацій, з них: 
 • 1 стаття у журналі, який входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
 • 5 статей у фахових журналах, 
 • 1 патент на корисну модель, 
 • 7 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, біологія, магістр, 2015; 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, аспірантура, агрономія, 2021

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Upper-Intermediate – B2 – сертифікат не маю)

Науковий ступінь: Доктор філософії

Посилання на наукові профілі: Web of Science: Oksana Bіlokonska; ResearcherID : CAE-9988-2022

Scopus: Oksana Bіlokonska

Google Scholar: Білоконська Оксана

Orcid 0000-0001-5080-7302

Сидоренко Василь Павлович
Сидоренко Василь Павлович

Посада: Секретар Ради молодих вчених

380634348028
sydorenkochrom@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: Аспірант лабораторії ґрунтової мікробіології

Досягнення: Співаавтор 10 наукових публікацій, з них: 
 • 1 стаття у журналі, який входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 
 • 4 статті у фахових журналах, 
 • 5 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, біологія, магістр, 2019; 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, аспірантура агрономія. 
Повернення до списку