Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"


Контакти

iznaan@ukr.net

+38(098)162-24-21, +38(098)162-24-12Загальна інформація
Раду молодих вчених ННЦ "Інститут землеробства НААН" засновано у листопаді 2008 р. для підтримки та допомоги молодим науковцям, а також покращення комунікації між ними.

Ця структура є добровільним органом самоврядування і сприяє професійному зростанню наукової молоді та розвитку її творчого потенціалу, представляє інтереси молодих вчених, організовує і сприяє участі молоді інституту в наукових конференціях, семінарах тощо.

Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, дослідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених; представництво, захист і реалізація їх професійних та інтелектуальних прав; сприяння інтеграції молодих науковців серед інститутів мережі НААН.

Основними завданнями Ради є:
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
  • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом;
  • участь в організації та розвитку співробітництва між інститутами мережі НААН, НАН, міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;
  • сприяння у вирішенні питань молодих вчених перед Вченою радою Інституту;
  • інформаційна та інноваційна діяльність Ради;
  • підтримка інформаційно-довідникової Інтернет сторінки Ради молодих вчених на порталі Інституту;
  • пошук та підтримання контактів з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними, комерційними і некомерційними установами для покращення наукових цілей;
  • встановлення творчих зв’язків з молодими вченими інших наукових установ та вищих навчальних закладів України і зарубіжних країн;
  • сприяння та підтримка молодих вчених у конференціях, конкурсах на здобуття стипендій, грантів тощо.
Діяльність Ради

Про результативність діяльності Ради свідчать досягнення молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН»:

За участі молодих вчених було:

ü розроблено адаптивні технології вирощування зернових колосових, круп’яних, технічних та олійних культур;

ü розроблено методику вирощування кукурудзи на ґрунтах, що забруднені важкими металами; удосконалено методи хімічної меліорації сірих лісових ґрунтів;

ü створено низку сортів пшениці м’якої, тритикале озимого, гречки посівної, сої, ріпаку озимого та льону олійного;

ü відпрацьовано методи збільшення продуктивності кормових трав на осушених торфовищах Лісостепу;

ü розроблено методику використання молекулярно-генетичних маркерів у підборі пар для схрещування у пшениці м’якої та культури мікроспор у селекційному процесі ріпаку;

ü запатентовано технологію вирощування льону-довгунцю сорту Іванівський.

За останні роки молоді вчені ННЦ «Інститут землеробства НААН» займали призові місця у різноманітних конкурсах та отримували:

ü Премію Президента України у 2021 р. (Борко Ю. П. у складі колективу авторів за роботу «Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів»);

ü Премію Верховної Ради України (Заїка Є. В. за цикл наукових праць «З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів»);

ü Стипендії Кабінету Міністрів України:

-         у 2014 р. - Зведенюк Т. Б.;

-         у 2020 р. - Борис Н. Є.;

ü II місце у конкурсі «За кращу наукову доповідь із фундаментальних та прикладних досліджень серед молодих учених і спеціалістів НААН» у 2013 р. виборов Заїка Є.В.

Молоді науковці ННЦ «Інститут землеробства НААН» беруть активну участь у конкурсних проектах, серед яких:

ü Конкурс в МОН «Скринінг селекційного матеріалу жита озимого для створення сорту з покращеним складом незамінних амінокислот» за договором від 26 лютого 2021 р. № ДЗ/99 – 2021;

ü Грант Президента України «Розробка систем біоконтролю агроценозів на основі поліморфізму та ентомопатогенних властивостей бактерій Bacillus thuringiensis», № 0116U005430 (2017-2019 рр.);

ü Гранд Президента України «Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних особливостей», № ДР 0117U006328 (2018 р.).

З метою підвищення професійного рівня знань молоді вчені Інституту проходять стажування та курси підвищення кваліфікації, викладають дисципліни сільськогосподарського спрямування у ЗВО, беруть активну участь у школах молодих учених, тренінгах, вебінарах, серед яких за останній рік:

-         науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки-2021», організований Радою молодих вчених МОН 10 листопада 2021 р. Трансляція відбувалася: у facebook, youtoobe і zoom;

-         науково-популярний онлайн-захід «Зовсім (ну майже ....) не страшна мікробіологія», 31 жовтня, 2021 р. Організатор: Рада молодих вчених ІСМАВ НААН;

-         захід «Профспілковий молодіжний кемп Київщини: reunion trade union» 11-12 вересня 2021 р. (на базі профспілкової ДЮСШ академічної греблі «Буревісник»);

-         XVI International Summer School and Young Scientists Conference «Biology, Biotechnology, Biomedicine», Odessa National I.I. Mechnikov University, Odesa, 22th June – 5th July, 2021;

-         India, Ukraine and Greater mekong sub-regional international webinar-2021 Challenges and Threats Post Pandemic Developments concerned with Agricultural Sector IUGMS-CTPDA-2021, 12 September, 2021.

-         стажування за тематикою «Сучасне світове рослинництво» (Університет прикладних наук Вайенштефан-Трісдорф, Німеччина, 15 березня-1 липня 2021 р.);

-         тренінг «Підтримка здоров'я працюючих жінок і чоловіків: недопущення насильства і домагань на робочому місці», International Labour Organization, м. Київ, 18-19 травня 2021 р.;

-         науково-практичний курс Всеукраїнської школи молодого вченого-мікробіолога (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, м. Чернігів, 11-14 травня 2021 р.).

Крім того, молоді науковці Інституту беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях:

-         ІІІ Українська наукова конференція «Кухарівські хімічні читання - 2021», м. Київ, 25 листопада 2021 р.;

-         12th iceee-2021 «Global environmental development & sustainability: research, engineering & management». RKK – Óbuda university, Budapest, Hungary November, 18 – 19 november, 2021;

-         Науково-практична інтернет-конференція молодих вчених і спеціалістів «Новітні системи землеробства та технології вирощування сільськогосподарських культур. Вклад молодих вчених», 18 листопада 2021 р., смт. Чабани;

-         IІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Theory and practice of modern science», м. Краків, Польща, 12 листопада 2021р.;

-         Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Біологічні аспекти оптимізації продукційного процесу культурних рослин», м. Чернігів, 27 жовтня 2021 р.;

-         ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика», присвячена 30-річчю Незалежності України», м. Київ, 20-22 жовтня 2021 р.;

-         Наукова інтернет-конференція «Наукові читання до 85-річчя від дня народження В’ячеслава Григоровича Михайлова – видатного вченого у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур», смт. Чабани, 5 жовтня 2021 р.;

-         Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві», м. Київ,7–8 липня 2021 р.;

-         ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції» присвяченої 100-річчю з дня заснування Іллінецького державного аграрного коледжу, м. Іллінці, 24 червня 2021 р.;

-         IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2021», м. Житомир, 16–18 червня 2021 р.;

-         Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери», м. Харків, 2-3 червня 2021 р.;

-         ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвячена 20-річчю факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 23 квітня 2021 р.

-         Міжнародна наукова конференція «Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети», м. Одеса, 5 травня 2021 р.;

-         IX Міжнародна науково-практична конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», с. Центральне, 23 квітня 2021 р.;

-         IV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», м. Київ, 21 квітня 2021 р.;

-         International Scientific Conference «Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect», Riga, Latvia, March 12-13, 2021;

-         Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах», м. Дніпро, 25 лютого, 2021 р.;

-         15th International Young Scientists' Conference “Biology: From a Molecule Up to the Biosphere” (FMUB-2021) XV International Young Scientists Conference, Kharkiv, February 24th – 26th 2021.

Також молоді вчені ведуть активну співпрацю з міжнародними організаціями, за їх участі розширено міжнародну співпрацю з такими країнами, як Республіка Корея, Велика Британія, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія, Білорусь. Крім того, за останні роки молоді науковці були учасниками робочих груп: з подання пропозиції від ННЦ «Інститут землеробства НААН» на конкурс Global Innovation Fund; з підготовки проєктної пропозиції на тему «Improvement of bioenergy plants productivity for sustainable cultivation on unused drainable peatland areas», що подавалась Інститутом до рамкової програми ЄС Horizon 2020; з подання проєктної пропозиції наукових досліджень «Розробка еколого-біологічних і геотехнічних основ відновлення пасовищ у сільськогосподарських ландшафтах» спільно з Університетом сільського господарства у Кракові (Польща).

07.09.2022

Члени ради:

Довбаш Надія Іванівна
Довбаш Надія Іванівна

Посада: Голова Ради молодих учених

+380971870606
Nadezda_D@ukr.net
Резюме:

Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Мова: українська, німецька

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Посада в установі: старший науковий співробітник відділу агроекології і аналітичних досліджень

Посилання на наукові профілі:

ORCID: 0000-0002-4741-2657


Scopus Author ID: Dovbash Nadiia, ID 57212930192


Наукові публікації: співавтор 73 наукових праць, у тому числі 1 у виданні, що включена до міжнародної наукометричної бази Web of Science та/або Scopus, 1 колективна монографія, 1 патент на корисну модель, 3 методичні рекомендації.

Штакал Віктор Миколайович
Штакал Віктор Миколайович

Посада: Заступник голови ради молодих учених

+380969782067
shtakal@i.ua
Резюме:

Освіта: Київський національний університет будівництва і архітектури 

Мови: українська, англійська (початковий). 

Кандидат сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник відділу сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії

Переможець науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України» 21-23 листопада 2017р.

ORCID: 0000-0002-7664-0325


Наукова робота присвячена дослідженню еколого-біологічних закономірностей формування різностиглих високопродуктивних укісних сіяних злакових травостоїв залежно від їх видового і сортового складу та удобрення на органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу, а також дослідженню напрямів використання сільськогосподарських ландшафтів шляхом впровадження системи фітомеліоративних заходів на схилових землях за ведення ґрунтозахисного землеробства.

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Мушик Богдана Василівна
Мушик Богдана Василівна

Посада: Секретарка ради молодих вчених

+380673970344
w_bogdana@ukr.net
Резюме:

Освіта: Білоцерківський національний аграрний університет

Мова: українська, англійська (середній)

Кандидат сільськогосподарських наук
старший науковий співробітник відділу технологій зернових колосових культур

ORCID: 0000-0002-7167-9976


Наукові дослідження пов’язані із розробленням інноваційних технологій вирощування озимих і ярих зернових колосових культур, які носять динамічний характер і передбачають максимальний рівень адаптивності та реалізації потенціалу продуктивності вітчизняних сортів за змінних кліматичних умов.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.
Повернення до списку