Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту овочівництва і баштанництва НААН


Контакти

ovoch.iob@gmail.com

+38 (057) 748 91 91Загальна інформація
Метою Ради є об'єднання молодих вчених для активізації їх науково-дослідного потенціалу; сприяння підвищенню наукової кваліфікації, професійного рівня, вирішенню соціальних проблем молодих вчених ІОБ НААН.
Діяльність Ради
Напрями діяльності РМВ ІОБ НААН:

- активізація та здійснення організаційної та інформаційної підтримки науково-дослідної, технічної і впроваджувальної діяльності молодих вчених (щодо грантів, конференцій, лекцій та інших заходів); 

- встановлення контактів з організаціями, підприємствами та об’єднаннями, органами державної влади і місцевого самоврядування, структурами для проведення спільних проектів та програм, які спрямовані на створення та розвиток ефективних зв’язків молодих вчених ІОБ НААН з партнерами в інших регіонах України та за кордоном;

- проведення конференцій, зустрічей, семінарів, дискусій, лекцій та інших заходів, що сприяють професійному зростанню та об’єднанню молодих вчених на основі обміну інформацією, думками, ідеями з актуальних практичних та теоретичних проблем та питань;

- представлення до морального та матеріального (стипендії імені видатних вчених ІОБ НААН, премії тощо) стимулювання найбільш активних молодих вчених ІОБ НААН за успішну наукову діяльність та активну участь у вирішенні завдань РМВ;

- сприяння організації та проведенню спортивно-оздоровчих та культурно-масових заходів серед молодих вчених;

- взаємодія з вченою радою, адміністрацією, профкомом ІОБ НААН з ціллю наукового зростання молоді і сприяння захисту її соціальних прав;

- здійснення громадського контролю за дотриманням прав та обов’язків молодих вчених.
06.09.2022

Члени ради:

Мозговська Ганна Валеріївна
Мозговська Ганна Валеріївна

Посада: Голова РМВ ІОБ НААН, к.с.-г.н., старший дослідник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН

+380992440772
mozgovskaja88@gmail.com
Резюме:

Мозговська Анна Валеріївна 
      
Володіння іноземною мовою – рівень В2. Scopus Author ID - 57218327753, ORCID ID - https://orcid.org/0000-0002-6915-1515

Дата народження: 03.02.1988 р. 

Освіта: 

- Харківський національний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Захист рослин» (2005-2010 рр.); 

- аспірантура Інституту овочівництва і баштанництва НААН (2011-2013 рр.);

Науковий ступінь: кандидат с.-г. наук, спеціальність 06.01.05 - селекція і насінництво;

Вчене звання: - старший дослідник, спеціальність - агрономія

Наукова діяльність: аспірант генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН (2005-2010 рр.), молодший науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН (2013-2014 рр.); кандидат с.-г. н., науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН (2014-2019 рр.); старший науковий співробітник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН (2019-2022 рр.); старший дослідник лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології ІОБ НААН (з 2022 р. і до теперішнього часу); Голова Ради молодих вчених ІОБ НААН (з 2018 р. і до теперішнього часу).

Досвід проведення практичних занять, семінарів, конференцій:

1. Організація та участь у Днях поля в Інституті овочівництва і баштанництва НААН: «Свято українського помідора» (14 серпня 2018 р.), «Сучасні підходи при вирощуванні нішевих овочевих культур» (26 червня 2019 р.), «Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві» (16 серпня 2019 р.).

2. Проведення майстер-класів «Міжнародні стажування – як це працює», «Використання бази даних Web of Science Core Collection: створення облікового запису та віддалений доступ». 

3. Проведення лабораторно-практичних занять в стерильному приміщенні лабораторії біотехнології ІОБ НААН для магістрів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

4. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених Національної академії аграрних наук (2020-2021 рр). 

5. У 2018, 2019 та 2020 рр. Призер іменної премії ім. О. Кузьоменського в номінації «Молодий вчений року» (ІОБ НААН).

6. Співавтор перших в Україні сортів батату (Адмірал та Слобожанський рубін).

Практичний досвід:

- закладення польових та лабораторних досліджень згідно «Методики дослідної справи» та ін.;

- проведення лабораторних досліджень із визначення фітопатологічного комплексу шкідників та хвороб;

- проведення фітопатологічної експертизи стану насаджень;

- дослідження щодо клітинної селекції на стійкість овочевих рослин до біотичних (альтернаріозу та фузаріозу) та абіотичних (посухо-, жаро-, солестійкість) чинників навколишнього середовища;

- робота щодо мікророзмноження рослин (пасльонові культури, батат, жимолость, фундук, павловнія, генура, м’ята).

- організація, підготовка презентацій та виступи на міжнародних наукових конференціях, Дні поля, проведення лабораторних практичних семінарів, підготовка звітів результатів досліджень.

Чаюк Ольга Олексіївна
Чаюк Ольга Олексіївна

Посада: Заступниця голови РМВ ІОБ НААН, к.с.-г.н., с.н.с.

+380639551359
dark3141@gmail.com
Мірошніченко Тетяна Миколаївна
Мірошніченко Тетяна Миколаївна

Посада: Секретарка РМВ ІОБ НААН, к.с.-г.н., с.н.с.

+380689626503
miroshnichenkotetiana@gmail.com
Резюме:

Scopus Author ID - 57218327605
ORCID ID - https://orcid.org/0000-0003-4373-6651
Повернення до списку