Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН


Контакти

rivne_apv@ukr.net

+38 (0362) 27 35 00Історія створення Ради

Історія Ради молодих вчених відповідає етапам становлення Інституту сільського господарства Західного Полісся. Рада молодих вчених була створена  на базі Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції у 80-х роках ХХ століття. Головним із завдань Ради молодих вчених було і залишається на сьогодні сприяти розвитку наукового рівня та професійності молодих вчених інституту, зокрема збір та надання інформації про наукові конференції, семінари, школи ,конкурси, гранти, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання консультативної допомоги  при підготовці та участі у зазначених заходах.

За останні десять років закінчили аспірантуру 15 чоловік, 9 з яких захистили кандидатські дисертації. На сьогодні навчаються в аспірантурі 4 молодих науковці та є пошуковцями 2 члени ради. З них на протязі року планують вийти до захисту дисертації 4 чоловіки.

Раду молодих вчених Інституту сільського господарства Західного Полісся з 2011 року і до сьогодні очолює кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шевчук Роман Васильович. На даний час у Раді молодих вчених нараховується 14 молодих науковців інституту, з яких 3 кандидати наук. 

Діяльність Ради

16 лютого 2007 року, будучи головою ради молодих вчених, Тітенко Андрій Олексійович подав до захисту та захистив дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення основного обробітку ґрунту за вирощування ярого ячменю після стерньового попередника в умовах Західного Лісостепу»

26 вересня 2007 року молодий науковець, що входив у раду молодих вчених та був секретарем ради, Фурманець Мирослава Григорівна, подала до захисту та захистила дисертацію на тему: «Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у коротко ротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України».

19 травня 2009 року молодий науковець, що входить в раду, Лук’яник Микола Миколайович, захистив дисертаційну роботу на тему: «Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств».

2 лютого 2011 року член ради молодих вчених Фурманець Юрій Степанович подав до захисту та захистив дисертаційну роботу « Продуктивні показники бичків абердин-ангуської породи при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки».

Також, у 2011 році молоді вчені інституту брали участь у засіданні 2 круглих столів на теми «Відновлювальні джерела енергії. Стан та перспективи використання в Україні» та «Перспективи впровадження розробок науковців області у галузях і сферах господарського комплексу регіону».

У 2012 році було проведено дві Всеукраїнські науково-практичні інтернет конференції: 25 липня «Вапнування та відтворення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах» та 20 грудня «Інтенсифікація технологій – шлях до підвищення ефективності землеробства».

27 червня 2014 року було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Раціональне використання земельних ресурсів збереження і підвищення родючості ґрунтів». Було проведено конкурс на кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень.

Було проведено конкурс на кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень. Одну доповідь було рекомендовано Вченою радою на здобуття премії Президії Національної академії аграрних наук України «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». Курбанова Оксана Михайлівна, молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур з науковою доповіддю «Оптимізація удобрення озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України», пройшла у другий тур конкурсу та отримала подяку за високий рівень наукової доповіді.

Також, у 2014 році один з членів ради молодих вчених, Шевчук Олег Володимирович, подав до захисту та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Поживний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту та продуктивність сільськогосподарських культур за альтернативних систем удобрення в західному Лісостепу України».

Станом на 1 квітня 2015 року було заплановано та прочитано лекцію в Рівненській обласній бібліотеці для студентів другого курсу Рівненського державного аграрного коледжу молодим науковцем Браценюком В.Ю. на тему «Інтенсивна технологія вирощування сої в умовах Західного Лісостепу».

12 червня заплановано проведення Всеукраїнської науково практичної конференції «Покращення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах та ефективність технологій застосування добрив»

Окрім того Молоді вчені як у минулому, так і тепер беруть активну участь у діяльності наукової установи та Центру наукового забезпечення АПВ Рівненської області. Зокрема, вони є виконавцями завдань з ПНД «Біоенергетичні ресурси», «Кормові ресурси», «Олійні культури», «Зернові культури», «Аграрна економіка», «Трансфер інновацій», «Землеробство», «Агроекологія». Щорічно молоді науковці беруть активну участь в організації та проведенні Днів поля, науково-практичних конференціях районних, обласних та міжобласних семінарах і нарадах. Постійно молоді науковці беруть участь у підготовці та розповсюдженні науково-технічної та кон’юктурно–економічної інформації. Крім того, пропаганда досягнень передового досвіду та інновацій проводиться шляхом організації виставок та виставок-ярмарків, підготовки інформаційних стендів, друк статей в пресі та наукових виданнях.

Рада молодих вчених інституту організовує і координує роботу молодих науковців. Регулярно заслуховуються звіти про виконання науково-дослідних робіт та підготовку дисертаційних робіт, визначаються та обговорюються пріоритетні напрямки дисертаційних досліджень.

Члени ради постійно беруть участь у роботі конференцій молодих вчених та спеціалістів, які проводяться науковими установами України, а також участь у засіданнях координаційних рад інститутів – головних установ з виконання ПНД. Щорічно 2 – 3 молодих співробітники проходять підвищення кваліфікації в наукових установах України. Крім того, четверо молодих науковців пройшли підготовку на курсах експертів – дорадників та одержали відповідні посвідчення і є членами ГО «Рівненська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Наука».

Рада молодих вчених інституту тісно співпрацює з радою молодих вчених Волинської ДСГДС. При спільних засіданнях проходить обмін досвідом з проведення науково-дослідних робіт та впровадження результатів у виробництво. На перспективу планується розширення співпраці з радами молодих вчених науково-дослідних установ НААН, а також з радою молодих вчених з Національного університету водного господарства та природокористування.Повернення до списку