Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту сільського господарства Карпатського регіону
Історія створення Ради

Рада молодих вчених створена 1999 році її – метою було об’єднання наукової молоді Інституту, сприяння молоді у науковій діяльності, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених. З 1999-2009 рр. Раду молодих вчених очолювала Біловус Галина Ярославівна, науковий співробітник лабораторії захисту рослин. З 2009-2012 рр. Шух Оксана Степанівна, науковий співробітник лабораторії екологічної безпеки у тваринництві. З 2012 по 2014 роки Раду очолював канд. с.-г. наук, науковий співробітник лабораторії годівлі і технології кормів Попов Володимир Євгенович. З 2014 року Раду молодих вчених очолює канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів Вавринович Оксана Володимирівна. Членами Ради є 35 молодих науковців, серед них 10 кандидатів наук, 15 навчаються в аспірантурі.

Діяльність Ради

В своїй діяльності Рада молодих вчених керується чинним законодавством України, нормативними документами НААН України, Статутом Інституту і Положенням про Раду молодих вчених.

Центральним заходом діяльності Ради є проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України». Метою яких є обмін досвідом, науковими і практичними досягненнями, також вирішенні ряд актуальних проблем у агропромислового комплексу України, зокрема підвищення рівня її конкурентоспроможності на світовому ринку. Перспективний розвиток і координація зусиль вчених в таких напрямках, що забезпечують раціональну структуру земельних угідь, принципи застосування добрив, запровадження високопродуктивних сівозмін, систем обробітку ґрунту, захисту рослин, технології ведення кормовиробництва і вирощування сільськогосподарських культур, селекції та насінництва, розробка наукових основ ведення галузей тваринництва, зростання рівня наукоємності технологій виробництва і заготівлі високоефективних, збалансованих кормів, запровадження раціональних диференційованих систем та норм годівлі з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин і птиці та перспектив нарощування поголів'я, аналіз ринку сільськогосподарської продукції в Карпатському регіоні.

Такі заходи дають молодим вченим можливість покращити рівень своєї теоретичної та практичної підготовки, відпрацювати техніку викладання доповіді, а також вміння відстоювати й аргументовано захищати свої наукові здобутки серед широкого кола колег. Набуті на зборах навики молоді вчені використовують у своїй подальшій діяльності.

У листопаді 2012 року за ініціативи Ради молодих вчених відбулась всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України». За результатами заходу видано збірник  тез доповідей учасників конференції.

У 2013 році відбулась всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України». На засіданні Конференції після підведення підсумків її роботи було ухвалено рішення про відзначення грамотами за кращі доповіді таких молодих вчених як Гливу В. В., Воробель М. І., Рудавську Н. М. та Височанську Л. Й.

У листопаді 2014 року проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України». У роботі конференції взяли участь 55 молодих науковців та аспірантів, представники науково-дослідних установ, аграрних вищих учбових закладів. За доповідями учасників конференції опубліковано збірник тез. Найкращі доповіді молодих вчених нагородити грошовою премією – Кобиренко Ю. О., Дицьо О. В., Войтенко Є. Г.

За останні роки молоді вчені Інституту приймали участь у конкурсі «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень»

За результатами досліджень молодих вчених в 2014 році захищено та підтверджено дипломами кандидата наук 3 дисертаційні роботи. Також 4 дисертації подано до захисту.

Основною діяльністю на сьогоднішній час є: представлення інтересів і захисту прав наукової молоді за різними аспектами професійної діяльності на Вчених радах та у дирекції Інституту, за дорученням Вченої ради Інституту висувати кандидатури на здобуття (присудження) премій, стипендій та грантів для молодих науковців, за підтримки дирекції Інституту організовуються та проводяться конференції молодих вчених з метою обговорення сучасних досягнень в галузі сільського господарства та для поширення зв’язків молодих вчених Інституту з науковою молоддю України та світу, інформує молодих вчених про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми, нарад тощо), що проводяться в Інституті та за його межами. Молоді вчені Інституту проводять апробацію та впровадження своїх наукових розробок в дослідних та базових господарствах, відвідують сільськогосподарські підприємства з різним рівнем ресурсного забезпечення для виявлення їх найбільш гострих потреб з метою подальшого їх вирішення у своїх наукових роботах. Молоді вчені є авторами та співавторами багаточисельних статей, практичних і методичних рекомендацій, монографій, патентів тощо.

План роботи Ради молодих вчених ІСГКР НААН України на 2015 рік:

І. Участь молодих вчених у круглих столах, семінарах, конференціях.

1.

Круглий стіл: Обговорення проекту змін «Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу Львівської області на 2013-2015рр.

лютий

2.

Конференція: «Бізнес на селі, через призму результатів роботи іноземних та вітчизняних проектів»

3.

Семінар:

1. «Сучасні аспекти ефективного землеробства»

2. «Практичні аспекти ефективного тваринництва»

3. «Фінансове забезпечення розвитку агробізнесу»

4. Особливості сільських територій Карпатського регіону

березень

4.

Нарада з питань підготовки та проведення весняно-польових робіт на 2015р.

5.

Круглий стіл: «Розвиток молочного скотарства на основі кооперацій особистих селянських господарств»

квітень

ІІ. Долучення до організації і участі молодих вчених у роботі конференції

1.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні аспекти раціонального використання та охорони родючості ґрунтів», присвячена ювілею довготривалих стаціонарних дослідів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН.

червень

2.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України»

листопад

ІІІ. Проведення конкурсу кращих доповідей та робіт молодих вчених на здобуття щорічної премії НААН, Кабінету міністрів України, Верховної ради України

упродовж року

IV. Провести підсумкові звітні збори Ради молодих вчених

грудень


Члени ради:

Вавринович Оксана Володимирівна
Вавринович Оксана Володимирівна

Посада: голова Ради

+38 (096) 753 77 73, +38 (066) 536 67 22
vavrynovychoksana@gmail.com
Резюме:

Дата народження:

15 червня 1980 р.

Місце народження:

м. Луцьк, обл. Волинської

Адреса:

с. Оброшино, р-н Пустомитівський, обл. Львівська

Телефон:

0967537773, 0665366722

Е-mail:

vavrynovychoksana@gmail.com

Освіта:

09.1997-08.2001

 

09.2001-06.2002

 

12.2002-12.2005

 

Повна вища, вчений агроном

Навчання на агрономічному факультеті Львівського державного аграрного університету. ОКР «Бакалавр».

Навчання на агрономічному факультеті Львівського державного аграрного університету. ОКР «Спеціаліст».

Навчання в аспірантурі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

Науковий ступінь:

 

Кандидат сільськогосподарських наук, спеціальність 06.01.13 – гербологія. Захистила у 2012 р. дисертацію на тему «Гербологічне обґрунтування конкурентоздатності агрофітоценозів зернових колосових культур в системах землеробства Лісостепу Західного».

Вчене звання:

 -

Відношення до війскової служби:

 -

Нагороди:

-

Наукові праці:

 Автор понад 42 наукових праць

Трудова діяльн.:

2006 – 2013рр.

 

 

2013р. – до тепер

 

Науковий співробітник, лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

Старший науковий співробітник лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

Навички:

Посвідчення водія категорії «В» з 2000 року.

Громадська робота:

2012 – 2014 рр.

2014р – до тепер

 

Член Ради молодих вчених ІСГКР НААН України.

Голова Ради молодих вчених Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України.

Володіння мовами:

Українська – рідна, російська – вільно, англійська – читаю, перекладаю із словником.

Особисті дані:

Одружена, є син (8 років). Відповідальна, комунікабельна, старанна, працелюбна, швидко освоюю нову інформацію.

Інтереси :

Література, рукоділля

Воробель Марія Ігорівна
Воробель Марія Ігорівна

Посада: секретар

+38 (097) 159 52 18
vorobel_mary@mail.ru
Оліфір Юрій Миколайович
Оліфір Юрій Миколайович

Посада: член Ради

Досягнення: старший науковий співробітник лабораторії землеробства і відтворення родючості ґрунтів

+38 (099) 190 45 60
olifiryura@gmail.com
Котяш Уляна Олександрівна
Котяш Уляна Олександрівна

Досягнення: старший науковий співробітник лабораторії польового та лучного кормовиробництва

+38 (098) 584 47 27
ulyana-kotyash@ukr.net
Кобиренко Юлія Олександрівна
Кобиренко Юлія Олександрівна

Досягнення: молодший науковий співробітник лабораторії польового та лучного кормовиробництва

+38 (063) 040 45 07
kobirenko.j@gmail.com
Войтенко Євгеній Григорович
Войтенко Євгеній Григорович

Досягнення: науковий співробітник, завідувач лабораторії біоенергетики та управління проектами

+38 (067) 337 97 68, +38 (063) 239 67 49
evgeniu2005@ukr.net
Байструк-Глодан Леся Зіновіївна
Байструк-Глодан Леся Зіновіївна

Досягнення: старший науковий співробіник, завідувач лабораторії селекції трава

+38 (067) 741 72 90
glodanlesa@ukr.net
Шикула Марія Михайлівна
Шикула Марія Михайлівна

Досягнення: науковий співробітник лабораторії садівництва

+38 (093) 486 36 37
lvdoslidna@i.uaПовернення до списку