Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва


Контакти

yurievrmv@gmail.com, yuriev1908@gmail.com

+38 (057) 392 13 43, +38 (057) 779 84 17Історія створення Ради

Рада молодих вчених (РМВ) при нашому Інституті створена в 1962 році. Першим її головою був Манзюк В. Т. В після нього Раду очолювали: Долгова О. М., Касяненко О. М., Кириченко В. В., Рябчун В. К., Кобизєва Л. Н., Плехтяк В. М., Єгоров Д. К., Задорожна О. А., Горлачова О.В., Скидан В. О., Авраменко С. В. З листопада 2014 року Раду очолює Посилаєва О.О.

Основною метою діяльності Ради молодих вчених є всебічне сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих вчених, забезпечення системного підходу до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу Інституту рослинництва.

Для досягнення поставленої мети РМВ зацікавлює молодих науковців в активній науковій та суспільній діяльності Інституту рослинництва, Національної академії аграрних наук та установ, які входять до складу її мережі, а також становлення й розвиток особистих наукових та моральних цінностей кожного представника молодої громади установи.

Діяльність Ради

Рада молодих вчених при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва сприяла вихованню не одному десятку висококваліфікованих науковців. Серед них такі видатні особистості як Манзюк В.Т. – д. с.-г. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Константінов С.І. - д. с.-г. н., професор; Гур’єв Б.П. – д. с.-г. н., професор, академік ВАСГНІЛ; Козубенко Л. В. – д. с.-г. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України; Будьонний Ю.В. – д. . с.-г. н., професор, член-кореспондент УААН; Кириченко В.В. - д. с.-г. н., професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України; Петренкова В.П. – д. с.-г. н., професор, член-кореспондент УААН.

Діяльність Ради молодих вчених з початку заснування й до тепер здійснюється завдяки загальним зборам, під час яких заслуховуються й обговорюються результати наукових досліджень молодих вчених за такими напрямками як рослинництво, селекція, генетика, насінництво, фізіологія, захист рослин тощо, також вирішуються поточні питання.

Такі засідання дають молодим вченим не тільки можливість покращити рівень своєї теоретичної та практичної підготовки, але й відпрацювати техніку викладання доповіді, а також вміння відстоювати й аргументовано захищати свої наукові здобутки серед широкого кола колег. Набуті на зборах навики молоді вчені використовують у своїй подальшій діяльності. На збори Ради молодих вчених постійно запрошуються старші колеги, які за своїми плечима мають тривалий досвід роботи і можуть поділитися своїми знаннями з науковою молоддю. Крім того, на зборах вирішуються різноманітні поточні питання, зокрема участь молодих вчених у міжнародних та всеукраїнських конференціях, можливість друку результатів своїх досліджень у наукових виданнях, екскурсійні поїздки та проведення на базі Інституту святкових програм. Також на таких зборах молоді вчені звітують про свої поїздки за відрядженнями, розповідають цікаві новини з наукового світу та діляться своїми враженнями про наукові здобутки відвіданих установ.

Для заохочення діяльності молоді щороку проведиться рейтинг активності молодих вчених Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, під час якого за бальною оцінкою обирається дев’ять переможців – три серед аспірантів (перше, друге та третє місце) та шість – серед наукових співробітників (одне перше місце, два других, три третіх). Для кожного з переможців встановлено разові грошові премії за рахунок спецфонду.

Молоді вчені нашого інституту з гордістю носять Юр’ївське звання і прославляють його своїми здобутками. За 2012-14 рр. нашими молодими науковцями:

- захищено 15 дисертаційних робіт;

- отримано 13 патентів на корисну модель;

- отримано патент на винахід;

- отримане свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;

- опубліковано понад 800 наукових праць;

- отримано премії: Президента України; 2 – Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді в розбудові України»; одна Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень»;

- отримано 2 стипендії Харківської обласної державної адміністрації;

- 4-м молодим вченим присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника;

- проведено V -ту Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та перспективи», за матеріалами якої було видано збірник тез доповідей. У збірнику опубліковано 151 тезу доповідей від 199 авторів, які представляють 33 установи України та 9 зарубіжних установ Російської Федерації, Білорусі та Молдови;

- молоді вчені плідно співпрацюють з Харківською обласною сільськогоспо-дарською дорадчою службою та Головним управлінням агропромислового розвитку при Харківській обласній державній адміністрації. За участю молодих вчених спільно з вищезгаданими організаціями було проведено 27 районних семінарів з питань ефективного вирощування сільськогосподарських культур;

- представники молодих вчених залучаюся до проведення лекцій у Салтівському та Харківському міському клубі садівників та городників.

Згідно плану діяльності Ради молодих вчених один раз на два роки на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН проводяться Міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених, за матеріалами яких видається збірник тез доповідей. Конференції присвячуються питанням розробки та впровадження нових наукових досягнень в галузі рослинництва, використовуючи передовий досвід багатьох науково-дослідних, виробничих та навчальних установ України та світу. Метою проведення конференцій є пошук шляхів розвитку науки в галузі рослинництва в умовах змін у світовій ринковій економіці. Слід зауважити, що участь у конференції, включаючи друк тез доповідей для усіх учасників є безкоштовними. Проведення наступної Міжнародної конференції молодих вчених заплановано на 2016 р.


Члени ради:

Посилаєва Оксана Олександрівна
Посилаєва Оксана Олександрівна

Посада: голова Ради

oksana.triticum@mail.ru
Резюме:

Посилаєва Оксана Олександрівна, народилася 31 липня 1983 року в селі Лигівка Сахновщинського району Харківської області. Українка, громадянка України. У 2007 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Селекція і генетика сільськогосподарських культур». В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва працює з 2008 року. З травня 2011 р. по травень 2014 р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва. В лютому 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивні властивості зразків сої за стійкістю до спеки та посухи і виділення джерел для селекції». Наразі працює в лабораторії якості зерна на посаді наукового співробітника, займається визначенням біохімічного складу зерна зернових та зернобобових культур аналітичними методами та на приладі «ІнфраЛЮМ ФТ-10». 

Манько Катерина Миколаївна
Манько Катерина Миколаївна

Посада: заступник голови Ради

Досягнення: старший науковий співробітник лабораторії рослинництва і сортовивчення

Мельник Віра Сергіївна
Мельник Віра Сергіївна

Посада: заступник голови Ради

Досягнення: старший науковий співробітник лабораторії селекції ярого тритикале

Сахно Тамара Володимирівна
Сахно Тамара Володимирівна

Посада: секретар

Досягнення: молодший науковий співробітник лабораторії якості зерна
Повернення до списку