Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця


Контакти

irgt@online.ua

+38 (04595) 3 05 40Історія створення Ради
Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин УААН поновила свою діяльність згідно з рішенням вченої ради 14.11.2001 р. До складу Ради молодих вчених ввійшли молоді науковці інституту з прогресивними поглядами на дослідження. Метою діяльності РМВ було забезпечення активної участі молоді у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів. 

Головою поновленої РМВ була теперішній перша заступниця директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Світлана Ковтун, яка на той час вже впевнено крокувала науковим шляхом. В цей час в Інституті за ініціації РМВ проведено першу Конференцію молодих вчених та аспірантів. У 2003 році за підтримки адміністрації Інституту, РМВ засновує та проводить конкурс наукових робіт молодих вчених з метою активізації науково-дослідницької роботи, підвищення рівня професійної підготовки та розвитку творчої ініціативи молодих вчених та спеціалістів.

З березня 2008 року головою Ради була Катерина Копилова (теперішня головна наукова співробітниця, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник). За цей період діяльність Ради була спрямована на сприяння молодим вченим в участі у міжнародних та зарубіжних конференціях, у визначені напрямків дисертаційних досліджень аспірантів та пошукачів, оформлення документації для подачі на конкурси, стипендії та премії.

В Інституті щорічно проводиться наукова конференція молодих вчених, де свої результати наукових досліджень представляють молоді учені і аспіранти з питань розведення, генетики, біотехнології відтворення і збереження біорізноманіття тварин. За результатами, якої видається збірник матеріалів конференції. На конференції проводиться конкурс кращих робіт із присудженням грошової винагороди та рекомендацією публікації результатів досліджень у престижних фахових виданнях, на вибір: український науково-теоретичний журнал «Вісник аграрної науки» та науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів». Молодь бере участь у щорічних конкурсах стартапів «Sikorsky Challenge».

Також РМВ активно взаємодіє з освітянською галуззю та приймає участь у заходах Інституту спрямованих на популяризацію науки серед школярів та студентів. Молоді учені традиційно приймають участь у навчанні під час проведення курсів підвищення кваліфікації, зокрема, проведено теоретичні та практичні навчання студентів Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро), Університет Григорія Сковороди в Переяславі  (м. Переяслав).
Щороку до інституту на екскурсії приїздять школярі не тільки з ближніх сіл, а і Києва. Щодо закладів вищої освіти, які відвідують наш Інститут, то перелік їх спеціальностей включає і педагогів, і біологів, і ветеринарних лікарів та ряд інших.

З березня 2012 року РМВ очолює к.с.-г.н. Оксана Щербак. Рада кожного року долучається до організації і проведення наукових конференцій та агросемінарів.
Молоді науковці в науково-консультативному режимі забезпечують реалізацію завдання Європейського регіонального центру генетичних ресурсів тварин (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP) при ФАО щодо питання трансферу даних програми Сryoweb до всесвітньої мережі EFABIS для більш повного висвітлення інформації за породами.

За участю молодих вчених в Інституті спільно зі Школою підвищення кваліфікації спеціалістів з розведення та племінної справи у тваринництві Міністерства аграрної політики та продовольства України проводяться семінари-навчання «Лінійна оцінка типу корів молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби».

Відповідно до спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України молоді науковці беруть участь у роботі атестаційної комісії з проведення державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві. Молодих науковців Інституту включено до складу атестаційної комісії з проведення атестації та допуску бугаїв-плідників до використання.

Молоді вчені є виконавцями завдань «Програма збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017 – 2025 роки» та у виконанні завдань науково-технічних програм інституту, свої дослідження проводять у дослідних господарствах НААН (ДП ДГ «Христинівське», ДП ДГ «Нива» та інших).

Молодь бере участь у конкурсах на здобуття премії «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, стипендії Кабінету Міністрів України.

На базі племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної породи ДП ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» (Черкаська область) за участі молодих вчених комплектується необхідним інструментарієм та обладнанням лабораторії з трансплантації ембріонів. Для забезпечення діяльності лабораторії як навчально-демонстраційного полігону НААН з трансплантації ембріонів залучені науковці та аспіранти НУБіП України, Миколаївського аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної академії. 

Рада відкрита до співпраці з будь-якою Радою молодих вчених для об’єднання своїх зусиль і популяризації науки серед молоді. 

Члени ради:

Щербак Оксана Василівна
Щербак Оксана Василівна

Посада: Голова Ради молодих вчених

+380964176369
ov19792006@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: завідувачка лабораторії біотехнології відтворення

Досягнення: Тревел-грант від Європейської асоціації репродукції домашніх тварин (2022).

Дослідницький грант від «BioUkraine» Фундації Україна-США (2021).

Фіналіст конкурсу інноваційних розробок для молодих вчених «Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики» (2019).

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим
ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок за 2014 р.

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2012 року.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2008-2010 рр.).

Призер конкурсу наукових робіт молодих вчених та аспірантів
Інституту розведення і генетики тварин Національної академії
аграрних наук України (2007 – 2010).

Член редакційної колегії збірника «Розведенні і генетика тварин» та МТНЗ «Проблеми агропромислового комплексу Карпат».

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (секретар первинної організації ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН) та голова Ради молодих вчених ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН.

Член Американського товариства науки про тварин

Член Товариства кріобіології

Співавтор 135 наукових публікацій, з них: 
 • 8 статей у журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
 • 71 стаття у фахових журналах, 
 • 4 патенти на корисну модель, 
 • 2 колективні монографії,
 • 50 тез доповідей у всеукраїнських, міжнародних та закордонних конференціях.
Освіта: Національний аграрний університет (м. Київ), факультет ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини, магістр, 2022; 

Інститут розведення і генетики тварин УААН (с. Чубинське), аспірантура, біотехнологія, 2007

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (Intermediate – B1 – сертифікат не маю), чеська (Pre-Intermediate – А2– сертифікат не маю), польська (Elementary – А1– сертифікат не маю)

Науковий ступінь: Кандидат сільськогосподарських наук

Посилання на наукові профілі:

Web of Science: Oksana Shcherbak; Oksana Cherbak; Shcherbak, O. V., Oksana Scherbak; Shcherbak, ResearcherID: ID AAG-3547-2020

Scopus: Shcherbak, O. V.

Google Scholar: Оксана Щербак Оксана Щербак Shcherbak Oksana

Orcid 0000-0001-6400-8990 

Джус Павлина Петрівна
Джус Павлина Петрівна

Посада: Заступниця голови Ради молодих вчених

+380993482468
cvic_ua@ukr.net
Резюме:

Посада в установі: завідувачка лабораторії розведення м’ясної худоби

Досягнення: Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 р.

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Член комісії з атестації суб’єктів з племінної справи у тваринництві Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Співаавтор 90 наукових публікацій, з них: 
 • 3 статті у журналі, який входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 
 • 50 статей у фахових журналах, 
 • 1 патент на корисну модель, 
 • 7 тез доповідей у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Освіта: Волинський державний університет ім. Л.Українки (2002-2007 рр.), магістр біології (фізіологія людини і тварин).

Національний університет біоресурсів і природокористування України (2008-2011), аспірантура, генетика.

Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2021 німецька філологія.

Володіння іноземною мовою: Українська і російська (вільно), англійська (А1 – сертифікат не маю), німецька – В2

Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук

Посилання на наукові профілі:

Web of Science: Dzhus P.P.

Scopus: Dzhus P.P.

Google Scholar: Павліна Джус

Orcid 0000-0002-4808-0260

Братиця Христина Тарасівна
Братиця Христина Тарасівна

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380987632664
butterfly221192@gmail.com
Резюме:

Посада в установі: старший науковий співробітник відділу генетики та біотехнології тварин

Досягнення: Співаавтор 20 наукових праць у наукових збірниках, матеріалах і тезах конференцій, з них: 
 • 8 статей у фахових виданнях України;
 • 4 у виданні, що входить до міжнародних науково-метричних баз (1 – Scopus та 3 – Web of Science);
 • 9 у збірниках матеріалів вітчизняних та зарубіжних конференцій. Загальна кількість цитувань за Scopus – 1, h-індекс Scopus – 1.
Освіта: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З  Ґжицького, факультет ветеринарної медицини, бакалавр, 2013; 

Білоцерківський національний аграрний університет, факультет ветеринарної медицини, магістр, 2015;

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, спеціальність 091 – біологія, аспірантура, 2021. 

Володіння іноземною мовою: Англійська мова (А2 – сертифікат не маю)

Науковий ступінь: Доктор філософії з спеціальності 09 - біологія

Посилання на наукові профілі:


Повернення до списку