Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Рада молодих вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН


Контакти

iwpim.naan@gmail.com

+38 044 257 40 30 ; +38 044 257 87 32Загальна інформація
Рада молодих вчених (далі – РМВ) Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (далі – Інститут) є колегіальним виборним органом, який створено 12.02.2007 для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Метою діяльності РМВ є дотримання прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у правоохоронній, освітній та науковій сферах, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, захисту їх прав та інтересів.
Діяльність Ради
Основні завдання РМВ:
 • сприяння взаємодії між Інститутом, національними та іноземними установами і молодими вченими;
 • підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
 • сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів;
 • представлення інтересів молодих вчених в Інституті, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, державних та громадських організаціях і сприяння наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;
 • підвищення якості наукових досліджень.
Діяльність РМВ здійснюється за напрямками:
 • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
 • захисту прав молодих вчених;
 • створення інформаційної платформи, розробка і підготовка пропозицій до діючих та проєктів нормативно-правових актів у сфері науки і освіти;
 • організації і проведення конференцій, семінарів та інших заходів з метою підвищення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності молодих вчених.

Члени ради:

Мосійчук Ярослава Борисівна
Мосійчук Ярослава Борисівна

Посада: Голова Ради молодих вчених, докторка філософії, ІВПіМ НААН

+380970016347
y.mosiichuk@gmail.com
Резюме:

ОСВІТА:  2012-2016 - магістр, КНУБА

Спеціальність: «Водопостачання та водовідведення» (кваліфікація: інженер-дослідник з будівництва).

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: англійська

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: 2021 - доктор філософії, ІВПіМ НААН
Спеціальність: «Будівництво та цивільна інженерія». Тема роботи: «Удосконалення технологій очищення і використання стічних вод у сільській місцевості».

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:


РЕЗЮМЕ:

1993 р. народж., у 2016 р. здобула повну вищу освіту в Київському національному університеті будівництва та архітектури на факультеті інженерних систем та екології за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

Протягом 2016-2020 р. навчалася в аспірантурі при ІВПіМ. У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії галузь знань 19 - Архітектура та будівництво, спеціальність 192 - Будівництво та цивільна інженерія.

З 2020 р. працює в ІВПіМ на посадах наукового та старшого наукового співробітника лабораторії водопостачання і водовідведення відділу водних ресурсів відділення водних ресурсів.

З 2021 р. обрана головою Ради молодих вчених ІВПіМ.

З колективом виконує дослідження за напрямками:
 • інтегрованого управління водними ресурсами на водозбірних площах за басейновим принципом;
 • визначення найкращих доступних технологій та методів для четвертої, п’ятої та шостої категорій видів діяльності, щодо утилізації відходів;
 • забезпечення прогресуючого зменшення скидів та досягнення вимог Водної Рамкової Директиви (2000/60/ЄС), що визначає нові правила очищення стічних вод;
 • раціонального управління водними ресурсами у басейнах річок.
ДОСЯГНЕННЯ:
 • 2016 Білосток, Польща - сертифікат про успішну участь у програмі стажування Політехніки Білостока на факультеті будівництва та інженерії навколишнього середовища.
 • 2016 Київ, Україна - знак пошани за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній і громадській роботи із внесенням її імені до “Книги Пошани” Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • 2019 Київ, Україна – третє місце у конкурсі на здобуття Премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». 
 • 2021 Київ, Україна – подяка ІВПіМ за сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня працівників водного господарства.
Володіє сертифікатами та свідоцтвами про завершення проходження курсів підвищення кваліфікації, є автором понад 40 наукових праць. 

Поряд з активним професійним життям є членом профкому співробітників ІВПіМ та бере участь у заходах спрямованих на дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересів співробітників. 

Не стоїть осторонь соціально-економічної та політичної кризи сучасного українського суспільства та відчуває значущість громадянських цінностей в житті кожної людини та держави.

Харламов Олексій Ігорович
Харламов Олексій Ігорович

Посада: Заступник голови Ради молодих вчених з наукової роботи

+380664668195, +380967744345
Lharlam91L@gmail.com
Резюме:

ОСВІТА: 2009-2015 – магістр, ХДАУ
Спеціальність: «Гідромеліорація» (кваліфікація: інженер-гідротехнік, дослідник)

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: 2020 – кандидат технічних наук, ІВПіМ НААН
Спеціальність: 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки). Тема роботи: «Удосконалення інженерних систем захисту зрошуваних земель від підтоплення в південному регіоні України»

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:


РЕЗЮМЕ:

1991 р. народж., 2015 здобув повну вищу освіту в Херсонському державному аграрному університеті на факультеті Водного господарства, будівництва та землекористування за спеціальністю «Гідромеліорація»

Протягом 2015-2018 рр. навчався в аспірантурі при ІВПіМ НААН. У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

2021 р. обрано заступником голови Ради молодих вчених з наукових питань.

ДОСЯГНЕННЯ: старший науковий співробітник відділу Дренажу

Коваленко Ігор Олександрович
Коваленко Ігор Олександрович

Посада: Заступник голови Ради молодих вчених з соціальних питань

+380967121742
igorok333@ukr.net
Резюме:

ОСВІТА: 2012-2018 - магістр, НУВГП Спеціальність: «Будівництво та цивільна інженерія» (кваліфікація: гідротехнік-дослідник)

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: Англійська


ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1548-3992
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=O1DeEjEAAAAJ&hl=uk

РЕЗЮМЕ:

1995 р. народж., у 2018 р. здобув повну вищу освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування на факультеті меліорації за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

З 2018 р. навчання в аспірантурі при ІВПіМ за спеціальністю 201 - Агрономія.

З 2018 р. робота в ІВПіМ на посаді провідного інженера лабораторії випробувань засобів зрошення та дренажу відділу зрошення відділення меліорації.

З 2021 р. обраний заступником голови Ради молодих вчених ІВПіМ.

ДОСЯГНЕННЯ:

2021 Київ, Україна – подяка ІВПіМ за сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня працівників водного господарства. Володіє сертифікатами та свідоцтвами про завершення проходження курсів підвищення кваліфікації

Марисик Сергій Володимирович
Марисик Сергій Володимирович

Посада: Секретар Ради молодих вчених

+380680382977
sergsi.marisik@ukr.net
Резюме:

ОСВІТА: 2018 - 2020 – магістр Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого, НУХТ
Спеціальність: «Галузеве машинобудування» (інжиніринг харчових виробництв).

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: Англійська

ПОСИЛАННЯ НА ПРОФІЛІ:  


РЕЗЮМЕ:

1997 р. народж., у 2020 р. здобув повну вищу освіту в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю галузеве машинобудування, інжиніринг харчових виробництв.

З 2020 р. навчання в аспірантурі при ІВПіМ за спеціальністю 192 - Будівництво та цивільна інженерія.

З 2021 р. робота в ІВПіМ НААН на посаді наукового співробітника в лабораторії водопостачання та водовідведення.

З 2021 р. обраний секретарем Ради молодих вчених ІВПіМ НААН
Повернення до списку