Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
18.02.2022

Оголошено конкурс на посаду директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України»

Національна академія аграрних наук України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України».

1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Дослідне господарство «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України».

2. Місцезнаходження підприємства: 20001, Черкаська обл., Христинівський р-н, місто Христинівка, вул. Чуйкова, буд. 3.

3. Основні напрями діяльності підприємства:  

-  вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

- вирощування інших багаторічних культур;

- розведення великої рогатої худоби молочних порід;

- змішане сільське господарство;

- допоміжна діяльність у рослинництві;

- післяурожайна діяльність;

- оброблення насіння для відтворення;

- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.

- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

4. Строк та місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі:

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк до 10 березня 2022 року за адресою: 01010 м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143;

телефон для довідок: (044) 521-92-91, електронна пошта: kadrynaas@ukr.net.

5. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається поштою, вимоги щодо їх оформлення:

- заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

- належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

      Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

6. Дата та місце проведення конкурсного відбору:

Дата початку проведення конкурсного відбору 24 березня 2022 року, о 15 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ-010, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України.

7. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

8. Вимоги до претендента:

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

9. Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається: 

-  детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року; 

-  заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; 

-  обсяг надходження коштів до бюджетів; 

-  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; 

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

10. Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) – інформацію щодо фінансово-економічного стану підприємства розміщено за посиланням Повернення до списку