Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN
Співробітництво з ФАО за напрямом Глобальне ґрунтовепартнерство 
2022-2023 рр.

26 - 29 липня 2022 року у віртуальному форматі відбувся «Глобальний симпозіум з ґрунтів, як джерела продовольства (GSOIL4N)», проведений Глобальним ґрунтовим партнерством на базі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Девіз симпозіуму — “Soils, where food begins”/«Ґрунти, з яких починається їжа» — https://drive.google.com/file/d/1GK9MZgAUN0x_8NovlUBh6r8U_cnraOJ6/view

Співробітники Інституту стали учасниками великого колективу авторів міжнародної монографії про сучасний стан чорноземоподібних ґрунтів (black soils) світу та напрями його поліпшення, яку видано в Римі Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО) (FAO. 2022. Global status of black soils. Rome. https://doi.org/10.4060/cc3124en ). Книга ФАО є першою спробою узагальнити та переглянути стан black soils на основі внесків усіх залучених експертів з усіх країн, де до black soils відносять найбільш цінні для продовольчої безпеки ґрунти, що мають високий вміст органічного карбону (понад 1,2 %) у верхньому горизонті з потужністю не менше 25 см, ємністю катіонного обміну понад 25 смоль/кг та насиченістю основами понад 50 %. В Україні до цих ґрунтів належать також лучно-чорноземні, темно-сірі опідзолені та темно-каштанові.

У трьох із п’яти розділів книги представлено матеріали щодо стану українських чорноземів: Розділ 2. Глобальне поширення та характеристика чорноземів — Соловей В.Б., Лебедь В.В., Залавський Ю.В., Накісько С.Г. Розділ 4. Стале управління чорноземами: від практики до політики — Балюк С.А., Мірошниченко М.М., Скрильник Є.В., Захарова М.А., Воротинцева Л.І., Гетманенко В.А. Розділ 5. Висновки та рекомендації — Мірошниченко М.М.


5 грудня 2023 року в Центрі  відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Ґрунтовий покрив України в умовах воєнних дій: стан, виклики, заходи з відновлення». Захід зареєстровано на Інтерактивній глобальній карті подій ФАО. Конференцію проведено в рамках грантового проєкту Національного фонду досліджень України «Оцінювання впливу збройної агресії на стан чорноземів і розроблення заходів для прискореного відновлення родючості ґрунтів у контексті забезпечення продовольчої безпеки» 

Секції конференції:
  • Вплив збройної агресії і воєнних дій на земельні та ґрунтові ресурси України;
  • Оцінювання стану, шкоди та збитків;
  • Заходи з відновлення здоров’я ґрунтів;
  • Нові виклики. Оцінка наслідків підриву дамби Каховської ГЕС для ґрунтового покриву та шляхи їх подолання.
За результатами обговорення підготовлено проєкт Резолюції міжнародної науково-практичної конференції.ь За результатами конференції видана монографія, міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство» та електронну збірку тез доповідей — https://issar.com.ua/z-dumkami-pro-%d2%91runt/